Archive for the ‘Infolisty’ Category

Informačný list September 2017

piatok, september 8th, 2017
 • September 2017

Všetka námaha človeka je pre jeho ústa, ale jeho túžba sa nenaplní. Veď akú prednosť má múdry pred bláznom? Ako bedár pred tým, ktorý sa vyzná v živote. Lepšie je hľadieť očami, ako žiadostivo túžiť. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Všetko, čo je, dávno bolo nazvané svojím menom, a je známe, že sa človek nemôže súdiť so silnejším, ako je sám. Lebo mnoho slov množí len márnosť; čo má človek z toho? Veď kto vie, čo je dobré človeku v živote za tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže povedať človeku, čo bude po ňom pod slnkom?  (Kaz. 6, 7-12)

 

 

Rozpis služieb Božích

 

 1. 9. 12. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 9. 13. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Požehnanie detí, žiakov a študentov – na HSB 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 9. 14. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 9. 15. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie – nebudú ––––

(viac…)

Informačný list August 2017

pondelok, júl 31st, 2017

Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Radostne zvestoval som Tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení, hľa, nezavrel som svoje pery, ó Hospodine, Ty to vieš. Tvoju spravodlivosť neukryl som v hĺbke svojho srdca, o Tvojej vernosti a záchrane som hovoril, nezatajil som Tvoju milosť ani Tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma ochránia. Lebo obkľúčili ma neresti, ktorým počtu niet, dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem, viac ich je ako vlasov na mojej hlave, aj odvaha ma opustila. Ty ráč ma vyslobodiť, Hospodine, ó Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! Nech sa spolu hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život, aby ho vyhladili; nech s hanbou odtiahnu tí, čo sa tešia môjmu nešťastiu. Nech stŕpnu od svojej hanby tí, ktorí mi vravia: Aha, aha! Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký! Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj! (Ž, 40, 9-18)

  (viac…)

Informačný list Júl – Auguts 2017

utorok, jún 27th, 2017
 • Júl – August 2017

Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. (Iz, 54, 10)

 

Rozpis služieb Božích

 

 1. 7. 3. Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. Cyril a Metod – M. J. Hus
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 7. 4. Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v DD Pivonková 15:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. 5. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. 6. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. 7. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 8. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 9. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. 10. nedeľa po Trojici – 90. rokov chrámu Božieho
Slávnostné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 11. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy — (viac…)