Archive for the ‘Oznamy MARTA SZD’ Category

2% z dane pre marta szd

streda, marec 2nd, 2016

Aj týmto spôsobom môžete prispieť na činnosť našej domácej ošetrovateľskej služby. Ďakujeme za vašu pomoc.

Marta SZD Tlačivo 2%

ADOS Marta 2014

streda, december 10th, 2014

MARTA letacik 2014

Oznámenie o realizácii grantu – Marta SZD

streda, september 18th, 2013

Ružinov

Projekt „Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na spokojnosť prijímateľov služby“.

Bol financovaný z rozpočtu mestskej časti Ružinov formou grantu pre rok 2013.