Archive for the ‘Zborové oznamy’ Category

500. výročie reformácie

utorok, september 19th, 2017

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Králová pozývajú na podujatia 500. výročie reformácie.

29. 9. 2017 (piatok) HOLOKAUST A REFORMÁCIA:

DVE PAMIATKY A JEDEN ODKAZ
Medzinárodné vedecké kolokvium pre duchovných Bratislavského seniorátu Centrum dalšieho vzdelávania Univerzity Komenského vModre-Harmónii

 

15. 10. 2017 (nedela) OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSTOU
Spolocné Služby Božie všetkých cirkevných zborov seniorátu spojené s pietnym aktom na pamiatku obetiam holokaustu a s bohatým popoludnajším programom
Evanjelický kostol v Modre-Královej aZelený les – pietne miesto obetiam holokaustu v Modre-Královej

Podujatia sú realizované s nancnou podporou:
Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotacného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ludských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
a Bratislavského samosprávneho kraja vrámci Bratislavskej regionálnej dotacnej schémy – kultúra 2017.
Podujatia podporili aj: Mesto Modra, ECAV na Slovensku acirkevné zbory Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

Stiahnuť plagát 500 rokov REFORMÁCIE

90. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA

utorok, jún 27th, 2017

V nedeľu 20. augusta si pripomenieme 90.výročie posviacky kostola v Prievoze na Hlavných Službách Božích.  Nakoľko ide o prázdninové obdobie hlavné oslavy s programom a za účasti hostí boli presunuté na nedeľu 1. októbra. Vtedy vysadíme aj pamätný strom reformácie.

SLUŽBY BOŽIE NA BRANČI – ZÁJAZD

utorok, jún 27th, 2017

Dňa 5. júla (streda) organizujeme zájazd mikrobusom na hrad Branč, kde budú už tradičné služby Božie pod holým nebom pri spomienke na evanjelických martýrov. Odchod spred kostola je o 8.00.Služby Božie budú aj v našom chráme o 10:00.