500. výročie reformácie

september 19th, 2017

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Králová pozývajú na podujatia 500. výročie reformácie.

29. 9. 2017 (piatok) HOLOKAUST A REFORMÁCIA:

DVE PAMIATKY A JEDEN ODKAZ
Medzinárodné vedecké kolokvium pre duchovných Bratislavského seniorátu Centrum dalšieho vzdelávania Univerzity Komenského vModre-Harmónii

 

15. 10. 2017 (nedela) OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSTOU
Spolocné Služby Božie všetkých cirkevných zborov seniorátu spojené s pietnym aktom na pamiatku obetiam holokaustu a s bohatým popoludnajším programom
Evanjelický kostol v Modre-Královej aZelený les – pietne miesto obetiam holokaustu v Modre-Královej

Podujatia sú realizované s nancnou podporou:
Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotacného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ludských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
a Bratislavského samosprávneho kraja vrámci Bratislavskej regionálnej dotacnej schémy – kultúra 2017.
Podujatia podporili aj: Mesto Modra, ECAV na Slovensku acirkevné zbory Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

Stiahnuť plagát 500 rokov REFORMÁCIE

Informačný list September 2017

september 8th, 2017
  • September 2017

Všetka námaha človeka je pre jeho ústa, ale jeho túžba sa nenaplní. Veď akú prednosť má múdry pred bláznom? Ako bedár pred tým, ktorý sa vyzná v živote. Lepšie je hľadieť očami, ako žiadostivo túžiť. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Všetko, čo je, dávno bolo nazvané svojím menom, a je známe, že sa človek nemôže súdiť so silnejším, ako je sám. Lebo mnoho slov množí len márnosť; čo má človek z toho? Veď kto vie, čo je dobré človeku v živote za tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže povedať človeku, čo bude po ňom pod slnkom?  (Kaz. 6, 7-12)

 

 

Read the rest of this entry »

Informačný list August 2017

júl 31st, 2017

Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Radostne zvestoval som Tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení, hľa, nezavrel som svoje pery, ó Hospodine, Ty to vieš. Tvoju spravodlivosť neukryl som v hĺbke svojho srdca, o Tvojej vernosti a záchrane som hovoril, nezatajil som Tvoju milosť ani Tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma ochránia. Lebo obkľúčili ma neresti, ktorým počtu niet, dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem, viac ich je ako vlasov na mojej hlave, aj odvaha ma opustila. Ty ráč ma vyslobodiť, Hospodine, ó Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! Nech sa spolu hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život, aby ho vyhladili; nech s hanbou odtiahnu tí, čo sa tešia môjmu nešťastiu. Nech stŕpnu od svojej hanby tí, ktorí mi vravia: Aha, aha! Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký! Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj! (Ž, 40, 9-18)

  Read the rest of this entry »