Seniorálny deň Bratislavského seniorátu – misijné podujatie k 500. výročiu reformácie

október 3rd, 2017

15. október 2017

Účastníci sú vítaní už od 8. 30 h v kultúrnom dome, kde bude pripravené občerstvenie. Duchovní sa
schádzajú na fare, odkiaľ pôjdu v sprievode do kostola. Read the rest of this entry »

Informačný list Október 2017

september 28th, 2017

Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,  ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,  ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. (R 3, 21-26)

Rozpis služieb Božích

  1. 10. 16. nedeľa po Trojici
Slávnostné služby Božie – 90. rokov kostola 10:00
Stretnutie žien v zborovom dome 15:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 10. 17. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 10. Sobota
Nešporné služby Božie vo filiálke Mosť 10:00
  1. 10. 18. nedeľa po Trojici
Seniorátny deň v Modre – Kráľovej od 9:00 do 17:00
  1. 10. 19. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 10. 20. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 10. 2017 Pamiatka reformácie – 500. výročie
Slávnostné služby Božie 10:00
  1. 11. 2017 Pamiatka zosnulých
Večerné služby Božie 17:00

Read the rest of this entry »

500. výročie reformácie

september 19th, 2017

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Králová pozývajú na podujatia 500. výročie reformácie.

29. 9. 2017 (piatok) HOLOKAUST A REFORMÁCIA:

DVE PAMIATKY A JEDEN ODKAZ
Medzinárodné vedecké kolokvium pre duchovných Bratislavského seniorátu Centrum dalšieho vzdelávania Univerzity Komenského vModre-Harmónii

 

15. 10. 2017 (nedela) OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSTOU
Spolocné Služby Božie všetkých cirkevných zborov seniorátu spojené s pietnym aktom na pamiatku obetiam holokaustu a s bohatým popoludnajším programom
Evanjelický kostol v Modre-Královej aZelený les – pietne miesto obetiam holokaustu v Modre-Královej

Podujatia sú realizované s nancnou podporou:
Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotacného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ludských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
a Bratislavského samosprávneho kraja vrámci Bratislavskej regionálnej dotacnej schémy – kultúra 2017.
Podujatia podporili aj: Mesto Modra, ECAV na Slovensku acirkevné zbory Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

Stiahnuť plagát 500 rokov REFORMÁCIE