500. výročie reformácie

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Králová pozývajú na podujatia 500. výročie reformácie.

29. 9. 2017 (piatok) HOLOKAUST A REFORMÁCIA:

DVE PAMIATKY A JEDEN ODKAZ
Medzinárodné vedecké kolokvium pre duchovných Bratislavského seniorátu Centrum dalšieho vzdelávania Univerzity Komenského vModre-Harmónii

 

15. 10. 2017 (nedela) OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSTOU
Spolocné Služby Božie všetkých cirkevných zborov seniorátu spojené s pietnym aktom na pamiatku obetiam holokaustu a s bohatým popoludnajším programom
Evanjelický kostol v Modre-Královej aZelený les – pietne miesto obetiam holokaustu v Modre-Královej

Podujatia sú realizované s nancnou podporou:
Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotacného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ludských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
a Bratislavského samosprávneho kraja vrámci Bratislavskej regionálnej dotacnej schémy – kultúra 2017.
Podujatia podporili aj: Mesto Modra, ECAV na Slovensku acirkevné zbory Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

Stiahnuť plagát 500 rokov REFORMÁCIE

Comments are closed.