Oznámenie o realizácii grantu

„Projekt revitalizácie a úpravy zelených plôch

v parkovej a sadovej časti areálu ev. kostola“

 

 bol financovaný z rozpočtu mestskej časti

Ružinov formou grantu pre r.2011

 

 

Comments are closed.