Blahoželanie – Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

Blahoželáme našim deťom, ktoré tento rok úspešne reprezentovali náš CZ najskôr na Seniorátnom kole a potom aj na Celoslovenskom kole v Bratislave, kde tiež dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

1. kategória – Miroslava Rovňáková (2. miesto),

4. kategória – Peter Koska (4. miesto).

Deťom ďakujeme za chuť vzdelávať sa v Božom slove a reprezentovať náš CZ a prajeme im, aby vedomosti, ktoré počas štúdia Božieho slova získali, využili v živote!

Comments are closed.