ČÍTAČKA A BESEDA O ROMÁNE „STRATENÁ ROMANCA“

Dňa 5. apríla (streda) bude o 17.00 v zborovom dome čítanie a beseda o románe Stratená romanca, ktorého autorom je člen nášho CZ spisovateľ Ján Beňo. Zakúpiť resp. požičať si knihu je možné v sakristií, alebo na farskom úrade.

Comments are closed.