Denný letný tábor – nasledovník

Aj v tomto roku organizuje náš cirkevný zbor letný denný tábor. Ten bude prebiehať v dňoch 1.-3. júl a 6.-10. júl. Cena je 35 Eur,- Deti môžete prihlásiť ľubovoľným spôsobom na farskom úrade.

Comments are closed.