Detská besiedka 17.2. nebude.

Detská besiedka 17.2. nebude z dôvodu konania zborového konventu.

Comments are closed.