DETSKÁ BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Aj tento rok sa bude konať biblická olympiáda žiakov a študentov škôl v rámci bratislavského seniorátu. Bude v piatok 31. 3. od 9:00 na EBF UK, Bartókova ul. 8 Bratislava.

Comments are closed.