Ekumenické služby Božie

„Hospodin ti oznámi, človeče, čo je dobré, a čo žiada od Teba:
len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“

Micheáš 6, 8

 

 

 

 

Ekumenické služby Božie

pri príležitosti

Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

 

20. januára 2013 o 10:00

Kostol Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Bratislava – Prievoz, Radničné námestie 6

Comments are closed.