Hody – Pamiatka posvätenia chrámu

Hody – Pamiatka posvätenia chrámu

V auguste tohto roku si budeme pripomínať 85. výročie pamiatky posvätenia nášho chrámu Božieho. Slávnostné služby Božie pri tejto príležitosti sa budú konať 26. augusta 2012 o 10:00h. Slávnostným kazateľom bude brat biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milan Krivda. Srdečne Vás na slávnosť pozývame!

Prosíme ochotné sestry i bratov, ktorí môžu akokoľvek pomôcť pri občerstvení (pečenie sladkého alebo slaného pečiva, pomoc pri samotnom nedeľnom občerstvení), ktoré bude po slávnostných službách Božích, aby sa prihlásili na FÚ. Občerstvenie sa bude pripravovať v sobotu od 17:00h do 20:00h v ZD. V tomto čase môžete priniesť to, čím môžete prispieť. Vopred ďakujeme!

Comments are closed.