Informačný list Jún 2011

Zborová kronika

1. 4. – 30. 4. 2011

Krsty: Izabela Kotúčková

Samuel Roman Blaho

Pohreby: Stanislav Strhan

Ladislav Čurný

Vendelín Kramár

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 18:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Dorast štvrtok 17:00
Biblická hodina mládeže štvrtok 18:30
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

Jún 2011

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol

a ktorý príde, Vševládny.

(Zj 1, 8 )

 

Služby Božie v našom zbore

 

2. 6. 2011   Vstúpenie Krista Pána na nebo

Večerné služby Božie 17:00

 

5. 6. 2011   Nedeľa po Vstúpení

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

12. 6. 2011   1. slávnosť svätodušná

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

13. 6. 2011   2. slávnosť svätodušná

Hlavné služby Božie 10:00

 

19. 6. 2011   Sviatok Svätej Trojice, Deň otcov

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

 

26. 6. 2011   1. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou – 

ukončenie školského roka

10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

29. 6. 2011   Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

Oznam o neprítomnosti na farskom úrade

Bratia a sestry, v dňoch 31. 5. – 5. 6. 2011 sa brat farár i sestra farárka zúčastnia 33. nemeckých evanjelických cirkevných dní (Kirchentag), v rámci ktorých sa uskutoční aj Stretnutie kresťanov šiestich národov v Drážďanoch.

V prípade pohrebu či inej mimoriadnej udalosti kontaktujte sestru zborovú farárku Mgr. Eriku Hlačokovú – 0918 828 191, 0903 021 593, e.hlacokova@gmail.com. Ďakujeme.

 

Letný Biblický Tábor

Milí rodičia, aj v lete 2011 chceme spolu s Vašimi deťmi absolvovať Letný biblický tábor. Budeme ho organizovať spolu s CZ ECAV na Slovenku Beckov rovnako ako minulý rok. Veríme, že sa k nám pridajú i ďalšie deti. Tábor sa bude konať od 21. do 27. augusta 2011 v Brezovej pod Bradlom, rekreačné stredisko Matejková. Prosíme, aby ste svoje deti prihlasovali na farskom úrade.

Ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať v oznamoch a nájdete ich aj na nástenkách v chráme Božom.

 

Spoločenstvo evanjelických žien

Spoločenstvo evanjelických žien vás pozýva na svoje ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 5. 6. 2011 o 15:00h v CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Rača. Téma prednášky bude Život v Božej prítomnosti a prednášať bude brat farár D. Kováčik. Srdečne pozývame na stretnutie!

 

Inside Games

Milí mladí priatelia, srdečne vás pozývame na Inside Games (športové podujatie Bratislavského seniorátu), ktoré sa bude konať v sobotu 18. júna 2011 od 8:00h v Trnave. Podrobnejšie informácie k podujatiu Vám poskytneme na farskom úrade, kde sa môžete do 14. 6. 2011 prihlásiť.

 

Organový koncert

Milí bratia a sestry, dňa 20. júna 201118:00h sa v našom kostole bude konať absolventský organový koncert. Srdečne vás na toto podujatie pozývame!

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2011

Plyn 584, 00
Elektrina 96, 92
Vodné, stočné 54, 89
UPC – pevná linka, internet 40, 33
Orange 24, 24
T – Mobile 20, 46
Komunálny odpad 21, 24
Občerstvenie na brigádu 13, 51
Materiál na brigádu 12, 42
Cestovné 10, 00
Poplatok – Všeobecná pastorálna konferencia 3,00
Chod CZ 4, 72
VIVIT – predplatné Služby Slova na rok 2011 9, 90
Výdavky spolu: 895, 63

 

Príjmy – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2011

Ofery 734, 96
Cirkevný príspevok 579, 00
Milodary 730, 00
Knihy, časopisy 57, 50
Príjmy spolu: 2101, 46

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Stiahnuť Informačný list Jún 2011

Comments are closed.