Informačný list Apríl 2010

Zborová kronika

1. 2. – 28. 2. 2010

Krsty:                        Jovana Handlovská

Sobáše:         Miroslav Gajar a Ingrid Bodišová

Pohreby:       Doc. Ing. Ivan Puzjak CSc.

Mária Jašová

MUDr. Pavlína Jakšová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Apríl  2010

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.

(1J 1, 9)

Služby Božie v našom zbore

31. 3. 2010

Pôstna  biblická hodina 18:00

1. 4. 2010  Zelený štvrtok

Večerné služby Božie s Večerou Pánovou 17:00

2. 4. 2010  Veľký piatok

Hlavné služby Božie – pašiové, po skončení Večera Pánova 10:00
Služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou – pašiové 14:30
Program mládeže v Domove seniorov – Sklenárova ulica 15:00
Večerné služby Božie s programom mládeže 17:00

4. 4. 2010  1. slávnosť veľkonočná – Veľkonočná nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

5. 4. 2010  2. slávnosť veľkonočná – Veľkonočný pondelok

Hlavné služby Božie 10:00

11. 4. 2010  1. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ulica 15:15
Večerné služby Božie 17:00

18. 4. 2010  2. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

25. 4. 2010  3. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ulica 15:15
Večerné služby Božie 17:00

Zbierky

Dňa 7. 3. 2010 sa v rámci večerných služieb Božích konali služby Božie pri príležitosti Svetového dňa modlitieb 2010, ktoré pripravili ženy z Kamerunu. Finančná zbierka je venovaná na projekt Sociálna pomoc cez hospodársku samostatnosť a náš CZ vyzbieral 40,- EUR.

Počas dvoch nedieľ 14. 3. 2010 a 21. 3. 2010 sa v našom CZ konala zbierka pre pre manželku Alenu a deti Tobiáša (8), Noemi (6) a Damiána (3) po zosnulom bratovi farárovi a riaditeľovi BÚ VD ECAV na Slovensku Mgr. Radimovi Cingeľovi, ktorí smrťou manžela a otca stratili aj svoj domov. Zbierka vyniesla 430,- EUR.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

— Dôležitý oznam —

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade. (Vyučovanie prebieha v utorok o 16:30). Podobne môžu rodičia  prihlásiť deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie (utorok 17:00).

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v  Spoločenstvo evanjelických žien sa stretne po Veľkej noci 11. 04. 2010 o 15:00h v Petržalke. Tému si pripraví brat farár Ján Kolesár. O jej znení vás budeme informovať. Všetky sestry z Veľkej Bratislavy srdečne pozývame.

O 17:00h bude koncert Slovenskej filharmónie.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009 alebo 2010, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 2. do 28. 2. 2009

Cirkevný príspevok 369,00
Ofery 308,75
Knihy, časopisy 31,97
Milodary 575,00
Príjmy spolu: 1284,72

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

–         Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 16:30 – 18:00
Utorok 10:00 – 12:00
Streda 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Zborová kronika

1. 2. – 28. 2. 2010

Krsty: Jovana Handlovská

Sobáše: Miroslav Gajar a Ingrid Bodišová

Pohreby: Doc. Ing. Ivan Puzjak CSc.

Mária Jašová

MUDr. Pavlína Jakšová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD

utorok

16:30

Vyučovanie katechumenov

utorok

17:15

Vyučovanie konfirmandov

utorok

17:45

Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)*

utorok

18:30

Biblická hodina mládeže

utorok

19:00

Biblická hodina dospelých

streda

18:00

Konfirmačný dorast*

štvrtok

17:00

Pastorálne poradenstvo

piatok

17:00

Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

piatok

17:00

Dorast

piatok

18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70 (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43 (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Infolist Bratislava - Prievoz

Apríl 2010

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.

(1J 1, 9)

Služby Božie v našom zbore

31. 3. 2010

Pôstna biblická hodina

18:00

1. 4. 2010 Zelený štvrtok

Večerné služby Božie s Večerou Pánovou

17:00

2. 4. 2010 Veľký piatok

Hlavné služby Božie – pašiové, po skončení Večera Pánova

10:00

Služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou – pašiové

14:30

Program mládeže v Domove seniorov – Sklenárova ulica

15:00

Večerné služby Božie s programom mládeže

17:00

4. 4. 2010 1. slávnosť veľkonočná – Veľkonočná nedeľa

Hlavné služby Božie

10:00

Nešporné služby Božie vo filiálke Most

14:30

Večerné služby Božie

17:00

5. 4. 2010 2. slávnosť veľkonočná – Veľkonočný pondelok

Hlavné služby Božie

10:00

11. 4. 2010 1. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích

10:00

Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica

14:00

Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ulica

15:15

Večerné služby Božie

17:00

18. 4. 2010 2. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie

10:00

Nešporné služby Božie vo filiálke Most

14:30

Večerné služby Božie

17:00

25. 4. 2010 3. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou

10:00

Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica

14:00

Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ulica

15:15

Večerné služby Božie

17:00

Zbierky

Dňa 7. 3. 2010 sa v rámci večerných služieb Božích konali služby Božie pri príležitosti Svetového dňa modlitieb 2010, ktoré pripravili ženy z Kamerunu. Finančná zbierka je venovaná na projekt Sociálna pomoc cez hospodársku samostatnosť a náš CZ vyzbieral 40,- EUR.

Počas dvoch nedieľ 14. 3. 2010 a 21. 3. 2010 sa v našom CZ konala zbierka pre pre manželku Alenu a deti Tobiáša (8), Noemi (6) a Damiána (3) po zosnulom bratovi farárovi a riaditeľovi BÚ VD ECAV na Slovensku Mgr. Radimovi Cingeľovi, ktorí smrťou manžela a otca stratili aj svoj domov. Zbierka vyniesla 430,- EUR.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

— Dôležitý oznam —

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade. (Vyučovanie prebieha v utorok o 16:30). Podobne môžu rodičia prihlásiť deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie (utorok 17:00).

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v Spoločenstvo evanjelických žien sa stretne po Veľkej noci 11. 04. 2010 o 15:00h v Petržalke. Tému si pripraví brat farár Ján Kolesár. O jej znení vás budeme informovať. Všetky sestry z Veľkej Bratislavy srdečne pozývame.

O 17:00h bude koncert Slovenskej filharmónie.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009 alebo 2010, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 2. do 28. 2. 2009

Cirkevný príspevok

369,00

Ofery

308,75

Knihy, časopisy

31,97

Milodary

575,00

Príjmy spolu:

1284,72

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok

16:30 – 18:00

Utorok

10:00 – 12:00

Streda

10:00 – 12:00

17:00 – 18:00

Štvrtok

10:00 – 12:00

Piatok

17:00 – 18:00

Sobota

Nedeľa

9:30 – 9:55*

16:30 – 16:55*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.