Informačný list Apríl 2011

Zborová kronika

1. 2. – 28. 2. 2011

Krsty: Jakub Branislav Gajar

Michal Šula

Konfirmácia: Zora Vrbovská

Michal Šula

Pohreby: Danka Bagiová r. Ivanovicová

Mária Lešková r. Sinaková

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.


Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 18:00
Vyučovanie katechumenov utorok 18:00
Vyučovanie konfirmandov utorok 18:00
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Apríl 2011

Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista.

(1Pt 1, 18 – 19)

Služby Božie v našom zbore

 

3. 4. 2011   4. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

10. 4. 2011   5. pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa

Hlavné služby Božie – pašiové, pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

17. 4. 2011   6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa

Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – pašiové 14:30
Večerné služby Božie 17:00

20. 4. 2011

Pôstna biblická hodina 18:00

21. 4. 2011   Zelený štvrtok

Večerné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 17:00

22. 4. 2011   Veľký piatok

Hlavné  služby Božie – pašiové,  po skončení Spoveď s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most so Spoveďou a Večerou Pánovou – pašiové 14:30
Program mládeže v Domove seniorov – Sklenárova ulica 15:00
Večerné služby Božie s programom mládeže 17:00

24. 4. 2011   1. slávnosť veľkonočná – Veľkonočná nedeľa

Hlavné služby Božie vo filiálke Most 9:00
Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

25. 4. 2011   2. slávnosť veľkonočná – Veľkonočný pondelok

Hlavné služby Božie 10:00

— Dôležité oznamy —

Oprava – Doplnenie

Bratia sestry, uvádzame opravu, resp. doplnenie informácií ohľadom výdavkov nášho CZ za mesiac január 2011. V marcovom infoliste sme uviedli výdavky za mesiac január 2011 vo výške 880, 94 EUR, ale zabudli sme uviesť ďalšie výdavky CZ:

● Seniorátny príspevok za rok 2010                                   335,- EUR

● Vyúčtovanie elektriny za rok 2010                                  470, 71 EUR

● Vyúčtovanie vodného a stočného za rok 2010   341, 33 EUR

Svetový deň modlitieb 2011 – informácia o zbierke

Dňa 6. 3. 2011 sa v rámci večerných služieb Božích konali služby Božie pri príležitosti SDM 2011, ktoré pripravili ženy z Chile.

Finančná zbierka je zameraná na pôvodné obyvateľstvo Chile, Mapuchov, ktorí prežívajú mnohými spôsobmi rôzny sociálny a politický útlak. Projekt podporuje ich vzdelávanie v základnej zdravovede a tiež vzdelávanie  v oblasti rôznych remesiel, pestovaní zeleniny.

Náš CZ vyzbieral 14,- EUR.

Spoločenstvo evanjelických žien

Sestry zo SEŽ veľkej Bratislavy sa zídu na svojom pravidelnom stretnutí v nedeľu 3. apríla 201115:00h v zborovej miestnosti na Legionárskej č. 6. Na tému Garantovaná investícia – Božie kráľovstvo bude prednášať brat farár doc. Ján Grešo. Srdečne pozývame!

Konfirmačná víkendovka

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že Vaše ratolesti srdečne pozývame na sústredenie konfirmandov a katechumenov Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Sústredenie bude prebiehať v dňoch 15. až 17. apríla 2011 v priestoroch areálu Detskej misie „Prameň“ v obci Píla. Pripomíname, že účasť katechumenov a konfirmandov z nášho CZ bola zborovým presbyterstvo schválená ako povinná súčasť prípravy pred konfirmáciou. Konkrétnejšie informácie Vám ochotne poskytneme.

Letný biblický tábor

Milí rodičia, aj v lete 2011 chceme spolu s Vašimi deťmi absolvovať Letný biblický tábor. Budeme ho organizovať spolu s CZ ECAV na Slovesnku Beckov rovnako ako minulý rok. Veríme, že sa k nám pridajú ďalšie deti. Tábor sa bude konať od 21. do 27. augusta 2011 v Brezovej pod Bradlom, rekreačné stredisko Matejková. Prosíme, aby ste svoje deti prihlasovali na farskom úrade. Ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať – nájdete ich aj na nástenkách v chráme Božom.

Organový koncert

Dňa 10. apríla 2011 sa koncertom v Katedrále sv. Martina v Bratislave začne festival venovaný Franzovi Lisztovi z príležitosti 200. výročia narodenia tohto významného skladateľa 19. storočia. Dávame do pozornosti Veľkonočný organový koncert (F. Liszt , J. S. Bach), ktorý sa bude konať v nedeľu 24. apríla 201118:30h. Na organ hrá Martin Bako. Vstupné: 7 €, zľavnené: 5 €.

Sčítanie obyvateľov 2011 – Verní Písmu – Verní ECAV

Bratia a sestry, dávame vám do pozornosti blížiace sa Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v roku 2011 prvý raz v histórii uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz. Bude prebiehať v dňoch 13. 5. až 6. 6. 2011. Viac sa tejto téme budeme venovať v májovom infoliste.

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích alebo na farskom úrade.

 

Výdavky – obdobie od 1. 2. do 28. 2. 2011

Vyúčtovanie PLYN 2010

860, 28
Plyn 584, 00
Elektrina 92, 40
Vodné, stočné 55, 29
UPC – pevná linka, internet 40, 33
Orange 34, 20
T – Com 29, 44
Komunálny odpad 21, 24
Chod CZ 144, 01
Výdavky spolu: 1861, 19

 

Príjmy – obdobie od 1. 2. do 28. 2. 2011

Ofery 364, 15
Cirkevný príspevok 570, 00
Milodary 545, 00
Knihy, časopisy 22, 40
Príjmy spolu: 1501, 55

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Stiahnuť Infolist Apríl 2011

Comments are closed.