Informačný list Apríl 2012

Zborová kronika

1. 2. – 29. 2. 2012

 

Pohreby:                   Alexander Černaj

Mária Oravcová

Božena Čéčová rodená Pražienková

Katarína Kováčová rodená Bielčíková

Pavlína Janičeková

Július Kanczor

Oľga Luptáková rodená Gatialová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava štvrtok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže štvrtok 18:30
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Apríl 2012

V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!

(J 20, 19)

Služby Božie v našom zbore

1. 4. 2012   6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa 

Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ulica 15:15
Večerné služby Božie 17:00

5. 4. 2012   Zelený štvrtok

Večerné služby Božie 17:00

6. 4. 2012   Veľký piatok

Hlavné služby Božie – pašiové – vo filiálke Most 9:00
Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Spoveď s Večerou Pánovou po HSB
Nešporné služby Božie s programom mládeže v Domove seniorov – Sklenárova ulica 15:00
Večerné služby Božie 17:00

8. 4. 2012   1. slávnosť veľkonočná

Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

9. 4. 2012   2. slávnosť veľkonočná

Slávnostné služby Božie 10:00

15. 4. 2012   1. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

22. 4. 2012   2. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

29. 4. 2012   3. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou – slávnosť konfirmácie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Spoločenstvo evanjelických žien

Stretnutie SEŽ sa bude konať v nedeľu 1. apríla 201215:00h v CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Petržalka na Strečnianskej ulici č. 15. Témou stretnutia je: Ježišov kríž – dôkaz Božej lásky. Všetkých srdečne pozývame!

 

Seniorátna pastorálna konferencia

Milé sestry, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pri organizovaní Seniorátnej pastorálnej konferencie – schôdze farárov Bratislavského seniorátu. Bude sa konať v piatok 20. apríla 2012 v našom CZ. Tie z Vás, ktoré môžu pomôcť napečením koláčov či slaného pečiva, prosíme, dajte nám vedieť na farský úrad do 10. 4. 2012. Rovnako prosíme sestry, ktoré by v ten deň mohli byť prítomné v Zborovom dome a mohli by tak pomôcť s občerstvením, aby sa taktiež ozvali na farskom úrade do 10. 4. 2012. Vopred všetkým ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc!

 

Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien

Milé sestry a bratia, dávame Vám do pozornosti, že 1. mája 2012 sa bude v Leviciach konať Valné zhromaždenie SEŽ. Zisťujeme, či je z Vašej strany záujem, aby sme na toto podujatie vycestovali. Ak teda máte záujem, dajte nám vedieť na farský úrad do polovice apríla. Ďakujeme.

 

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 2. do 29. 2. 2012

Plyn (19. 1. – 29. 2. 2012) 725, 00
Vodné, stočné (8. 1. – 7. 2. 2012) 45, 70
Elektrina – kostol (1. 1. – 30. 6. 2012) 181, 51
Elektrina – ZD (1. 1. – 31. 1. 2012) 103, 78
Elektrina – ZD (1. 2. – 29. 2. 2012) 103, 78
Elektrina – vyúčtovanie za rok 2011 13, 27
Komunálny odpad (1. 1. – 31. 1. 2012) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 2. – 2. 3. 2012) 40, 36
Orange (20. 2.  – 19. 3. 2012) 25, 24
Telekom (22. 12. 2011 – 21. 1. 2012) 20, 16
Občerstvenie (karneval, 2. nedeľa v mesiaci) 27, 91
Zhotovenie kľúčov 10, 00
Cestovné – predplatné, SPK 10, 78
Overenie geometrického plánu ZD 3, 19
Víno k VP 1, 99
Výdavky spolu: 1333, 91

Príjmy – obdobie od 1. 2. do 29. 2. 2012

Ofery 220,81
Cirkevný príspevok 575,00
Milodary 670,00
Knihy, časopisy 33,28
Príjmy spolu: 1499, 09

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

 

            Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 18:00
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list Apríl 2012

Comments are closed.