Informačný list Marec 2014

Zborová kronikaruza-bw

1. 1. – 31. 1. 2014

Krsty:

Alžbeta Germanová

           

 

Pohreby:

               Ján Barvíř

               Emil Čudrnák

 

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava I.ročník piatok 15:45
Konfirmačná príprava II.ročník piatok 16:30
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský,PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk        ecavprievoz@pobox.sk

                                                                                                                                                                                                  web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Marec 2014

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,

lebo ich je kráľovstvo nebeské. 

                                                    (Mt 5, 10)

Služby Božie v našom zbore

 

2. 3. 2014   Predpôstna nedeľa

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

9. 3. 2014  1. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

16. 3. 2014  2. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

23. 3. 2014  3. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večer duchovnje hudby a spevu 17:00

 

30. 3. 2014  4. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

— oznamy —

 

marta szd – 2% z dane

Svojimi 2% z dane môžete prispieť na činnosť našej stenice zborovej diakonie MARTA. Tlačivá sa nachádzajú na stole pri východe z chrámu Božieho – pod nástenkami. Je to jeden z možných príjmov na činnosť tohto účelového zariadenia.

 

prievozské piatkové popoludnie – veľká noc

V mesiaci apríl pripravujeme program spojený s prípravou na Veľkú Noc. Stretneme sa v piatok 4. Apríla o 17:30 v zborovom dome.

 

kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode br. kostolníka, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme.

 

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho – koordinátorkou za náš cirkevný zbor je se. Jarmila Józsová.

 

 

— Dávame do pozornosti —

                     Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

 

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2013 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Rovnako dávame do vašej pozornosti príspevok na rok 2014.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

 

Výdavky – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Elektrina – ZD – kostol – vyúčtovanie za rok 2013 293, 74
Elektrina kostol 1. polrok 2014 228, 77
Komunálny odpad 21, 24
Voda 65, 83
UPC 32, 04
Zakúpenie knihy Jána Beňa 40, 00
Darček ku krstu Alžbetky Germanovej 159, 00
Zakúpenie knihy detských modlitieb 100, 00
Nákup kníh a časopisov z GBÚ 84, 50
Výdavky spolu: 1117,77

Príjmy – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2014

Ofery 535, 15
Cirkevný príspevok 915, 00
Milodary 1140, 00
Knihy, časopisy 168, 60
Zbierka na SZD MARTA 208, 00
Zbierka na mládež 15, 00
ZSE preplatok za rok 2013 103, 28
BVS preplatok za rok 2013 168, 47
Príjmy spolu: 3253, 50

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

   Ochotného darcu miluje Boh

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.