Informačný list Apríl 2015

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 28. 2. 2015

Pohreby: Eva Feywaldová

           

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

         

 

Krsty: Matej Samuel Gajar

            Michal Košírer

 

         

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nového súkna, lebo nová záplata by vydrapila kus starého súkna a diera bude ešte väčšia. A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno by roztrhlo nádoby a nazmar vyjdú aj víno aj nádoby. Ale nové víno do nových nádob!  

(Mk 2, 21-22)

Služby Božie v našom zbore

 

 1. 4. Zelený štvrtok
Večerné služby Božie s Večerou Pánovou 17:00
 1. 4. Veľký piatok
Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Večera Pánova po skončení služieb Božích 11:15
Pašiový program v RDS Sklenárova ul. 15:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. Veľkonočná nedeľa
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie s Večerou Pánovou – Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. Veľkonočný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 4. 1.nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 2.nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 4. 3.nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • vyučovanie konfirmandov, náboženstvo na fare

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Vyučovanie býva v piatok o 16:00. Zároveň vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše deti na vyučovanie náboženstva na fare. Bude v stredu o 15:30.

 • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 • stretnutie žien v našom chráme – 1. marca 2015

V nedeľu 1. marca sa uskutoční v našom chráme stretnutie žien Veľkej Bratislavy na tému z desatora: „nescudzoložíš“. Prosíme ochotné, ženy o pomoc pri príprave občerstvenia.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

— hospodárenie za mesiac  október—

 

Výdavky – obdobie od 1. 2. do 28. 2. 2015

Generálna podporoveň 59, 85
SPP 409, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 26, 54
BVS január 44, 58
Olej do svietnikov 10, 47
Kvety do chrámu 5. 38
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50

Príjmy

Ofery 385, 40
Cirkevný príspevok 635, 00
Milodary 930, 00
Knihy, časopisy 32, 90
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 18, 70

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

 

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list Apríl 2015

 

Comments are closed.