Informačný list Apríl 2018

Apríl 2018

             Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím.  Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene. (J 20,24-31)

 

Rozpis služieb Božích

 1. 4. 1. Nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 2. nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 3. nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 4. nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie, VP 10:00 Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

                                       — oznamy —

 

 • víkendovka pre mladší dorast

Bude opäť v stredisku Prameň v Častej a to v termíne 4. – 6. Mája.

 • seniorátne kolo biblickej olympiády

V piatok 20. apríla bude v Bratislave na EBF UK prebiehať seniorátne kolo biblickej olympiády pre žiakov evanjelického náboženstva.

 • noc kostolov

Aj tento rok budú brány nášho kostola otvorené do neskorých večerných hodín. Už tradične v piatok, tentoraz 25. mája. Začíname o 17:50.

 • serafín na evanjelických dňoch vo zvolene

Na konci júna budú vo Zvolene evanjelické cirkevné dni 2018. V rámci pestrého programu podujatí plánujú vystúpiť aj naši najmenší spevokolisti. Podujatie bude v dňoch 29. – 30. júna.

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

 

Výdavky (základný prehľad)

ZSE kostol prvý polrok 2018 194, 56
ZSE elektrina 86, 44
SPP 701,00
UPC 33, 60
BVS – voda 33, 43
Batéria a sanita 13, 96
LED žiarovky 7, 96
Generálna podporoveň 59, 75
Poplatky banka 7, 00 Cestovné 21, 70

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 271, 53
Cirkevný príspevok 406, 00
Milodary 1064, 00
Knihy, časopisy 44, 50
Zbierka na SZD Marta 81, 60
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 28, 10

 

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

                                            — úradné hodiny—

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Po telefonickom dohovore je stretnutie samozrejme možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

 1. 2 – 28. 2. 2018

                 

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 

VÍKENDOVKY PRE KONFIRMANDOV: V mesiaci apríl budú pre veľký záujem víkendovky dve – hneď po sebe. Teda 6.-8. apríla a 13.-15. apríla.

 

BRIGÁDA V KOSTOLE: v sobotu 19. Mája od 9:00 budeme pripravovať náš kostol na Noc kostolov a konfirmáciu.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.