Informačný list August 2009

Zborová kronika

1. 6. – 30. 6. 2009

Krsty:

Martin Valovič

Lukáš Daniel Tarča

Matúš Mankovický

Šimon Mankovický

Sobáše:

Branislav Bajbár a Lucia Karešová

Stanislav Hakoš a Nadežda Hijová

Pohreby:

Darina Jurášová

Anna Naďová

Etela Ružínska

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky – o jubileách či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti.

Kontakty – Redakčná rada

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

( 02 / 20 79 57 70    ) 0910 / 40 10 95    ) 0917 / 53 23 43

e-mail: ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

www.evanjelik.sk/prievoz/ číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

August  2009

Zákon Hospodinov je dokonalý,
občerstvuje dušu,
svedectvo Hospodinovo
je hodnoverné,
múdrym robí prostého.

(Ž  19, 8)

Služby Božie v mesiaci august 2009

2. 8. 2009  VIII. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:00
Večerné služby Božie 17:00

9. 8. 2009 IX. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

16. 8. 2009 X. nedeľa po Svätej Trojici – nedeľa pokánia, pamiatka posvätenia chrámu

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou – posedenie pri pamiatke posvätenia chrámu 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – posedenie 14:00
Večerné služby Božie 17:00

23. 8. 2009 XI. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

30. 8. 2009 XII. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov, alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte, prosím, brata farára alebo sestru Bunčákovú.

Zároveň vyzývame všetkých bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastňovať pastorálnych návštev v nemocniciach a domácnostiach, aby sa prihlásili u sestry Bunčákovej.

Zbierka na opravu fary

Finančné prostriedky:

Môžete zasielať na číslo účtu: 2628180261/1100 správa pre adresáta: Zbierka 2009, alebo odovzdať osobne v sakristii nášho chrámu Božieho.

Dobrovoľná pomoc:

Je možná kedykoľvek podľa Vašich časových možností po dohode s kontaktnými osobami:

Brat kurátor MUDr. Jozef Fábry          t.č-  0903440741

Brat Ing. Dušan Havalda                      t.č-  0908459306

Brat Patrik Lauček                                t.č-  0902615890

Brat Michal Fabok                                t.č-  0918209651

Brat pokladnik Juraj Prochac                t.č-  0914193714

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Udalosti v uplynulom období

  1. 6. – 30. 6. 2009

Bol začatý projekt rekonštrukcie fary a prípravy ubytovania pre kaplána/kaplánku. V rámci tohto projektu bola vyhlásená zbierka a konali sa dve sobotné brigády.

Dávame do pozornosti

v  V nedeľu 16. augusta si pripomenieme pamiatku posvätenia nášho chrámu. Po skončení služieb Božích pozývame všetkých na posedenie spojené s občerstvením v zborovom dome.

v  Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Prievoz organizuje tábor pre konfirmandov, dorast a mládež. Tábor sa uskutoční v termíne od 17. 8. 2009 (pondelok) do 21. 8. 2009 (piatok) v obci Sazdice v zrekonštruovanom zariadení cirkevného zboru Šahy. Cena je 33 EUR na osobu. V cene je zahrnuté ubytovanie v štvorlôžkových izbách, strava 5X denne, zdravotnícky dozor. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na farský úrad do 10. 8. 2009.

v  V dňoch 22 až 26. augusta a v dňoch 2 až 9. septembra bude brat farár Mgr. Norbert Hajský, PhD.  čerpať dovolenku. V prípade pohrebu sa obráťte na CZ Bratislava, alebo CZ Bratislava – Rača.

v  Detská besiedka a Biblické hodiny pre dospelých v letnom období nebudú. Nezabudnite odovzdať prihlášku na budúci školský rok.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Úradné hodiny na farskom úrade počas letného obdobia

Pondelok 10:00-12:00
Utorok 10:00-12:00
Streda 10:00-12:00
Štvrtok
Piatok 16:00-18:00
Sobota
Nedeľa 9:30-10:00* 16:30-17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.