Informačný list August 2011

Zborová kronika

1. 6. – 30. 6. 2011

 

Krsty:                         Hana Muráňová

                                   Zuzana Muráňová

                                   Dušan Križan

Petra Rešetárová

Roman Jurík

Maroš Méry

Ivan Jahna

Konfirmácia:             Dušan Križan

Petra Rešetárová

Roman Jurík

Jana Penerová

Ivan Jahna

 

Pohreby:                    Darina Šramková r. Neumanová

Ján Sopóci

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* streda 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

August 2011

 

Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom.

(Ef 3, 8)

 

 

Služby Božie v našom zbore

 

 

7. 8. 2011   7. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

 

14. 8. 2011   8. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

21. 8. 2011   9. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

 

28. 8. 2011   10. nedeľa po Svätej Trojici – Kajúca

                                                                                             nedeľa

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

v   Letný Biblický Tábor – ešte sú voľné miesta

Milí rodičia, aj v lete 2011 chceme spolu s Vašimi deťmi absolvovať Letný biblický tábor. Budeme ho organizovať spolu s CZ ECAV na Slovenku Beckov rovnako ako minulý rok. Veríme, že sa k nám pridajú i ďalšie deti. Tábor sa bude konať od 21. do 27. augusta 2011 v Brezovej pod Bradlom, rekreačné stredisko Matejková. Prosíme, aby ste svoje deti prihlasovali na farskom úrade u sestry farárky. Ďakujeme!

v   Zbierka Na Rekonštrukciu Kúrenia

Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorým to finančné možnosti dovolia, aby prispeli na plánovanú rekonštrukciu kúrenia. Rekonštrukciou chceme znížiť pravidelné mesačné výdavky CZ za plyn.

v   Kostolnícke Miesto

Bratia a sestry, po odchode sestry kostolníčky zo zdravotných dôvodov, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme!

v   Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy

         S predstihom dávame do pozornosti prvé poprázdninové stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy, ktoré sa bude konať v nedeľu 4. septembra 2011 u nás v Prievoze. Prednášať bude sestra Bc. Eva Bunčáková. Tému prednášky oznámime v budúcom infoliste. V tejto súvislosti prosíme ochotné sestry, ktoré pomôžu s prípravou tohto stretnutia, aby sa prihlásili u brata farára. Ďakujeme!

v   Podnájom

Brat Stanislav Janičkovič hľadá pre seba podnájom za kresťanské nájomné. Môžete sa mu ozvať na uvedené kontakty:

tel.: 0903 446 267 alebo email: stano.janickovic@gmail.com.

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2011

Plyn 584, 00
Elektrina – ZD 96, 92
Elektrina – polročné vyúčtovanie – kostol 183, 24
Vodné, stočné 54, 89
UPC – pevná linka, internet 40, 33
Orange 25, 22
T – Mobile 22, 84
Komunálny odpad 21, 24
Hadica na polievanie 13, 50
Toner do tlačiarne 61, 54
Tlačivo – Svedectvo o krste 2, 80
Zhotovenie kľúča 1, 40
Víno k VP 1, 35
Galaparty – tlačivá, písomnosti 20, 06
Výdavky spolu: 1129, 33

 

Príjmy – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2011

Ofery – Most pri Bratislave – 1. polrok

136, 56
Ofery 325, 24
Cirkevný príspevok 170, 00
Milodary 365, 00
Knihy, časopisy 24, 15
Príjmy spolu: 1020, 95

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list August 2011

Comments are closed.