Informačný list August 2012

Zborová kronika

1. 6. – 30. 6. 2012

 

 

Krst:                          Liliana Jakošová

Alexandra Žilinčárová

 

Sobáš:                       Ingrid Lehotská a Richard Rehorovský

 

Pohreb:                     Jozefa Glindová rodená Venžiková

Anna Šírová rodená Jašeková

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Pastorálne poradenstvo* st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

August 2012

 

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.

(Ž 84, 2 – 3)

 

Služby Božie v našom zbore

 

 

5. 8. 2012   9. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

12. 8. 2012   10. nedeľa po Svätej Trojici – Kajúca nedeľa

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

19. 8. 2012   11. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

26. 8. 2012   12. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka posvätenia chrámu – 85. výročie

Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Hody – Pamiatka posvätenia chrámu

V auguste tohto roku si budeme pripomínať 85. výročie pamiatky posvätenia nášho chrámu Božieho. Slávnostné služby Božie pri tejto príležitosti sa budú konať 26. augusta 2012 o 10:00h. Slávnostným kazateľom bude brat biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milan Krivda. Srdečne Vás na slávnosť pozývame!

Prosíme ochotné sestry i bratov, ktorí môžu akokoľvek pomôcť pri občerstvení (pečenie sladkého alebo slaného pečiva, pomoc pri samotnom nedeľnom občerstvení), ktoré bude po slávnostných službách Božích, aby sa prihlásili na FÚ. Občerstvenie sa bude pripravovať v sobotu od 17:00h do 20:00h v ZD. V tomto čase môžete priniesť to, čím môžete prispieť. Vopred ďakujeme!

 

Okienko cirkevnej gramotnosti

Bratia a sestry, v júli sme sa venovali predspevu Ó Ježiši a odpovedi na spievané Evanjelium. V augustovom infoliste si povieme niečo o Modlitbe Pánovej a Sláve.

Modlitba Pánova – začína Otče náš, ktorý si v nebesiach, a nie ako mnohokrát počujeme na nebesiach. A na konci Modlitbu Pánovu ukončujeme slovom Amen aj vtedy, keď po nej nasleduje Sláva.

Keď odriekame Slávu, prestávku robíme po slovách Sláva Bohu (akoby tu bola dvojbodka, dnes sa už nie vždy uvádza) a potom pokračujeme Otcu i Synu i Duchu Svätému … Slávu vzdávame Trojjedinému Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému.

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2012

Plyn (1. 6. – 30. 6. 2012) 492, 00
Vodné, stočné (8. 5. – 7. 6. 2012) 45, 70
Elektrina – ZD (1. 6. – 30. 6. 2012) 103, 78
Komunálny odpad (1. 5. – 31. 5. 2012) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 6. – 2. 7. 2012) 40, 58
Telekom (22. 4 – 21. 5. 2012) 20, 16
Tranoscius (predplatné EPST na 2. polrok 2012) 124, 80
Občerstvenie – Noc kostolov 8, 70
Inside Games – pohonné hmoty 22, 93
Toner do tlačiarne 15, 98
Lampový olej 5, 98
Hygienické potreby 3, 43
Koberec do kostola 465, 89
Výdavky spolu: 1371, 17

Príjmy – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2012

Ofery 243, 10
Cirkevný príspevok 155, 00
Milodary 1510, 00
Knihy, časopisy 31, 10
Svedectvo o krste 5, 00
Príjmy spolu: 1944, 20

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

        Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list August 2012

Comments are closed.