Informačný list August 2014

Zborová kronikaruza-bw

  1. 6. – 30. 6. 2014

Pohreby:

                 Jana Mydlová

                 Božena Paličová

                 Katarína Sláviková

                 Igor Rosenberger

 

                 Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Krsty:

 

               Ján Feješ

Sobáše:

 

               Miriam Masarovičová a Ivan Novotný

Konfirmácie:

 

               Ján Feješ

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

August 2014

 

Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. prijali, a to milosť nad milosť.

(Joz 1, 8-9)

 

Služby Božie v našom zbore

 

3. 8. 7. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

10. 8. 8. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

16. 8. 9. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

24. 8. 10. nedeľa po Trojici, nedeľa pokánia – pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Prievoze

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

29. 8. 9. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

— oznamy —

 

inside tábor 2014

Už tradičný tábor pre dorast vo veku 12 až 16 rokov v dňoch 10. – 17. 8 v zariadení Planinka pri Dechticiach. Bližšie informácie budú zverejnené na www.inside.sem.sk

 

kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho – koordinátorkou za náš cirkevný zbor je se. Jarmila Józsová.

 

 

— dávame do pozornosti —

 

         Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

 

 

 

— hospodárenie za mesiac jún —

 

Výdavky – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Voda BVS 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 26, 54
Cestovné 5, 10
Platba Tranoscius a. s. EPST 2. polrok 195, 90
Lampový olej a výzdoba oltára 10, 96
Poplatok za balík TB 3, 50
Kvety na oltár 5, 97
Dištriktuálny príspevok na rok 2014 1094, 45

Príjmy – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2014

Ofery 342, 21
Cirkevný príspevok 235
Milodary 1046, 00
Knihy, časopisy 68, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 16, 73

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Comments are closed.