Informačný list August 2016

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 30. 6. 2016

 

 Pohreby: Vlasta Autratová

                   Ján Staňák

             

 Krsty: Lucia Urminská

           

 Konfirmácia: Katarína Krásna

 

 

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 • August 2016

Čuj, Pastier Izraela, ktorý vodíš Jozefa ako ovce; Ty, ktorý tróniš nad cherubmi, zjav sa pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Vzbuď svoju silu a príď nám na pomoc! Obnov nás, Bože, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení! Ó Hospodine, Bože mocností, dokedy sa budeš hnevať na modlitbu svojho ľudu? Nakŕmil si ich chlebom sĺz, napojil si ich veľkou mierou sĺz. Urobil si nás predmetom sváru našim susedom, naši nepriatelia si z nás robia posmech. Obnov nás, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!  Révu si vytrhol z Egypta, vyhnal si pohanov a zasadil si ju.  Urovnal si pôdu pre ňu, takže zapustila korene a naplnila krajinu. Jej tôňou boli vrchy zakryté a jej ratolesťami Božie cédre. Svoje úponky vystrela k moru a svoje výhonky až k Veľrieke. Prečo si zboril jej ohrady, takže ju kmášu všetci, ktorí idú povedľa? Diviak z lesa ju obžiera a poľná zver ju spása.  Navráť sa, Bože mocností, pohliadni z neba, pozri, a navštív túto révu, štep, ktorý zasadila Tvoja pravica, a syna, ktorého si si vychoval.(Ž 80: 2 – 16) 

Rozpis služieb Božích

 

 1. 8. XI. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. XII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. XIII. po Trojici – Pamiatka posvätenia chrámu
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. XIV. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • letné aktivity pre deti, dorast a mládež

14.-21.8.INSIDE tábor pre dorast v zariadení Planinka pri Dechticiach (TT)

28.8–2.9.PORAST TOUR – starší dorast a mládež. Česká republika – Orlické hory (dedinka Bystré)

 • vyučovanie náboženstva na školách

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade. Môžete žiadať v súčinnosti s br. farárom o vyučovanie aj na tu neuvedených školách.

 • Evanjelické lýceum, pracovisko Palisády 57, Bratislava, hľadá kvalifikovaného/ú učiteľa/ľku anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 1.9.2016. Záujemcovia sa môžu hlásiť nariaditel@evlyceum.sk, píp. na 0911 913 667 alebo 0911 956 170
 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015, 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad) za marec

Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
SPP 600, 00
UPC 33, 60
Nové spevníky 65, 40
Lamínovačka 30, 97
Administratíva, technický materiál (súhrnne) 27, 41
Cestovné, poplatky (súhrnne) 7, 85

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 322, 82
Cirkevný príspevok 210, 00
Milodary 845, 00
Knihy, časopisy 41, 10
Zbierka na SZD Marta 103, 70
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 30, 30

 

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy vyučovanie náboženstva na ZŠ
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota   Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Stiahnuť Informačný list August 2016

Comments are closed.