Informačný list December 2009

Zborová kronika

1. 10. – 31. 10. 2009

Krsty:                        Vanessa Šafránková

Noami Mila Scemana

Michaela Kollárová

Martin Šebest

Sobáše:         Monika Sajdáková a Peter Šafránek

Pohreby:       Emil Kraus

Rudolf Herich

Peter Mikuláš

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

December  2009

Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.

(Iz. 7, 14)

Služby Božie v našom zbore

6. 12 2009  II. nedeľa adventná

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

13. 12. 2009  III. nedeľa adventná

Hlavné služby Božie – pohostenie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

20. 12. 2009  IV. nedeľa adventná

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – posedenie 14:30
Nešporné služby v Domove seniorov–program mládeže 15:00
Večerné služby Božie–program mládeže 17:00

24. 12. 2009  Štedrý večer

Štedrovečerné služby Božie – rodinné, program detí 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

25. 12. 2009  1. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Služby Božie s Večerou Pánovou v Moste 14:30
Večerné služby Božie 17:00

26. 12. 2009 2. slávnosť vianočná

Hlavné služby Božie 10:00

27. 12. 2009 Nedeľa po Vianociach

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 12. 2009 Záver občianskeho roka

Večerné služby Božie 17:00

1. 1. 2010 Nový rok, Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00

Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov, alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte, prosím, brata farára alebo sestru Bunčákovú.

Zároveň vyzývame všetkých bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastňovať pastorálnych návštev v nemocniciach a domácnostiach, aby sa prihlásili u sestry Bunčákovej.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

— Dôležitý oznam —

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade. (Vyučovanie prebieha v utorok o 16:30). Podobne môžu rodičia  prihlásiť deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie (utorok 17:00).

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku  Bratislava – Rača pozýva na Adventné zastavenie pri slove a hudby v evanjelickom kostole na Alstrovej ul v nedeľu, 29. 11. 2009 o 15:00 h

v  SEŽ veľkej Bratislavy organizuje a pozýva na neformálne predvianočné posedenie pri čaji a koláčoch dňa 8.12. 2009 o 15 00 hod do zborovej siene na Legionársku ul. č.6.
Témou stretnutia je J 3 : 16 „Lebo tak Boh miloval svet“.

v  Pozývame všetky mladšie aj staršie deti spolu s rodičmi na Mikulášsky večierok ktorý sa uskutoční v piatok 4. 12. od 17:00. Pripravené sú hry, pekný program a sladká odmena pre každé dieťa.

v  Veľký zbor donských kozákov so slovenskými hosťami vystúpi na koncerte „Vianočný spev pre život“ vo Veľkom ev. kostole v 3. adventnú nedeľu, 13.12.2009 o 20.00 h. Vstupenky: Jonatán a Reformata a na www.ticketportal.sk.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

—Platba cirkevného príspevku – dane za rok 2009-–

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.           

Milodary – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2009

Cirkevný príspevok

105,00

Ofery

457,31

Knihy, časopisy

59,05

Milodary

390,00

Ofera so stretnutia žien

32,70

Príjmy spolu:

1 044,06

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 16:30 – 18:00
Utorok 10:00 – 12:00 16:30 – 18:00
Streda 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 10:00* 16:30 – 17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.