Informačný list December 2013

 

Zborová kronika

1. 10. – 31. 10. 2013ruza-bw

Krsty: Marko Kuzma

            Richard Zehnálek

            Ondrej Kopásek

           

Pohreby: Gyalog Ladislav

                Jarmila Vlasta Jerzová

                 Irma Valentínová

 

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava I.ročník piatok 15:45
Konfirmačná príprava II.ročník piatok 16:30
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský,PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk        ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

December 2013

Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. 

(Iz. 7, 14)

Služby Božie v našom zbore

1. 12. 2013  I. nedeľa adventná

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v ZD- príprava vianočného programu 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

8. 12. 2013  II. nedeľa adventná

Hlavné služby Božie – pohostenie 10:00
Detská besiedka v ZD- príprava vianočného programu 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov (VP) 14:00
Príhovor pri adventnom venci – Dom kultúry Ružinov 16:00
Večerné služby Božie 17:00

15. 12. 2013  III. nedeľa adventná

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v ZD- príprava vianočného programu 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v DD na Pažítkovej ul. (VP) 15:00
Večerné služby Božie 17:00

22. 12. 2013  IV. nedeľa adventná

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v ZD- generálka vianočného programu 10:00
Nešporné služby v Domove seniorov–program dorastu 15:00
Večerné služby Božie 17:00

24. 12. 2013  Štedrý večer

Štedrovečerné služby Božie – rodinné, program detí 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

25. 12. 2013  1. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Služby Božie s Večerou Pánovou vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

26. 12. 2013 2. slávnosť vianočná

Hlavné služby Božie 10:00

 

29. 12. 2013 Nedeľa po Vianociach

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 12. 2009 Záver občianskeho roka

Večerné služby Božie 17:00

1. 1. 2014 Nový rok, Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00

— oznamy —

kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode br. kostolníka, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme.

 

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho.

 

materská dovolenka

Oznamujeme vám, že sestra farárka nastúpila na materskú dovolenku. O jej ukončení budete informovaní.

 

mikulášsky večer

Už tradične pripravujeme mikulášsky večer pre našich najmladších, tentoraz sa stretneme v piatok 6. 12. od 17:00 v zborovom dome.

 

 

— Dávame do pozornosti —

                                  Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2013 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2013

Plyn 480, 00
Elektrina – ZD 68, 03
Poštovné 10, 00
Darček pre se. farárku 31, 00
Materiál a občerstvenie na piatkové prievozské popoludnie 35, 47
Materiál na úpravu ZD 210, 41
Komunálny odpad 21, 24
Voda 65, 83
UPC 31, 85
Príspevok na INSIDE víkend 30, 00
Stolové a nástenné kalendáre – Tranoscius 79, 00
Cestovné na Olympiádu v Dolnom Kubíne 94, 20
Postrek na rastliny 11, 70
Kvety pre se. farárku 16, 95
Výdavky spolu: 1185,  68

Príjmy – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2013

Ofery 430, 57
Cirkevný príspevok 90, 00
Milodary 367, 70
Zbierka na mládež 30, 00
Knihy, časopisy 116, 90
Príjmy spolu: 1035, 17

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Infolist December 2013

Comments are closed.