Informačný list December 2014

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 31. 10. 2014

Pohreby:

                 Mária Boorová

                 Dušan Drgonec

                 Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Krsty:

                 Matti Leon Landes

                 Roman Jedinák

                 Alex Jedinák

Konfirmácie:

                 Roman Jedinák

Sobáše:

                Pavel Tomko a Oľga Jasenovcová

                Tomáš Andrejšín a Zuzana Václavová

 

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. !

(Mi 5, 1a)

Služby Božie v našom zbore

 1. 12. II. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. III. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. IV. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. Štedrý večer
 Štedrovečerné služby Božie-rodinné s programom 15:00
 Štedrovečerné služby Božie 17:00
 1. 12. 1.sviatok vianočný
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
 1. 12. 2. sviatok vianočný
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 12. nedeľa po Vianociach
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. závierka občianskeho roku
Večerné služba Božie 17:00
 1. 1. Nový rok 2015
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00

 

 1. 1. nedeľa po Novom roku
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 1. Zjavenie Krista Pána – Epifánia
Hlavné služby Božie 10:00

— oznamy —

 • mikuláš v prievoze 5. 12. 2014

Tentoraz budeme v rámci mikulášskeho večera maľovať na sklo. Každé dieťa získa sladkú odmenu. Začíname  o 17:30.

 • vyučovanie konfirmandov, náboženstvo na fare

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Vyučovanie býva v piatok o 16:00. Zároveň vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše deti na vyučovanie náboženstva na fare. Bude v stredu o 15:30.

 • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 • Stretnutie žien veľkej bratislavy

Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien veľkej Bratislavy sa bude konať  7.decembra 2014 o 15:00h v zborovom dome CZ Bratislava-Dúbravka. Prednáškou na tému „ Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť“ poslúži domáci brat farár Jáb Hroboň.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za mesiac  október—

Výdavky – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Voda BVS 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 26, 54
Poplatok – Milodar na INSIDE 50, 00
Kvety pre se. farárku 6, 50
Dar pre se. farárku 50, 82
Odmena pre se. farárku 500, 00
Poplatok za balík TB 7, 00
Ofera pre teológov 59, 75
Predplatné za EPST 156, 00
Kvety do chrámu 5, 97
Cestovné SPK 16, 76
Cestovné na SEM turnaj Dolný Kubín 176, 18

Príjmy – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2014

Ofery 17, 80
Cirkevný príspevok 45, 00
Milodary 950, 00
Knihy, časopisy 21, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 12, 50

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list December 2014

Comments are closed.