Informačný list December 2015

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 31. 10. 2015

 

Krsty:            Michaela Šramková

             Alex Václav

             Alžbeta Bagoňová

 

Jubileum: +Jaroslav Lenko 95 rokov      

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 • December 2015

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.  Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme.  On bude pokojom. (Micheáš 5, 1- 4a)

 

 1. 12. 2. adventná nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. 3. adventná nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 15:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. 4. adventná nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. Štedrý večer
Štedrovečerné služby Božie (s programom) 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00
 1. 12. 1. sviatok vianočný
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s VP 17:00
 1. 12. 2. sviatok vianočný
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 12. nedeľa po Vianociach
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. závierka občianskeho roka
Večerné služby Božie 17:00
 1. 1. Obrezanie Krista Pána– Nový rok
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 17:00
 1. 1. nedeľa po Novom roku
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom
Hlavné služby Božie 10:00

— oznamy —

 • mikulášsky večer pre deti

Aj tento rok bude pre všetky deti pripravený zaujímavý večer a sladká odmena. Stretneme sa v piatok 11. 12. o 17:30 v zborovom dome.

 • voľné miesta v iv. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede štvrtákov voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 6.12. 2015 o 15.00. Miesto spresníme v oznamoch.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2015

SPP 409, 00
UPC 33, 60
Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 44, 58
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50
Nábytok na detskú besiedku 296, 00
Ofera na Svetový luteránsky zväz 59, 87
Služby bezp. technika a požiarnej ochrany 30, 00
Pohostenie SEŽ 17, 19 Tematická literatúra 42, 00
Vianočný stromček 134, 50
Cement 11, 64 Darčeková kytica 30, 00

Príjmy – za rovnaké obdobie

Ofery 516, 29
Cirkevný príspevok 190, 00
Milodary 1195, 00
Knihy, časopisy 44, 60
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 36, 50

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Vyučovanie náboženstva na ZŠ Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy 15:30 – 17:00
Sobota Kazuálie podľa dohody Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy. 

 

Stiahnuť Informačný list December 2015

Comments are closed.