Informačný list Február 2012

Zborová kronika

1. 12. – 31. 12. 2011

 

 

Krsty:                                    Katarína Melichová

Michaela Laliková

Natália Kotesová

Konfirmácia:           Lukáš Szabo

 

Pohreby:                   Judita Koláriková rodená Záhorcová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava štvrtok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže štvrtok 18:30
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Február 2012

 

Viem, Hospodine, že sú Tvoje súdy spravodlivé, že si ma právom pokoril.

(Ž 119, 75)

 

Služby Božie v našom zbore

 

 

 

5. 2. 2012   Nedeľa Deviatnik

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

12. 2. 2012   Nedeľa po Deviatniku

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

19. 2. 2012   Predpôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

26. 2. 2012   1. pôstna nedeľa 

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Spoločenstvo evanjelických žien

V nedeľu 5. februára 2012 sa bude konať stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy o 15:00h na Legionárskej ulici č.6. V cykle Stretnutie s Pánom Ježišom sa budeme spoločne zamýšľať nad Tomášom a Emauzskými učeníkmi. Hosťom bude sestra farárka Eva Germanová. Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie.

Karneval pre deti aj dospelých

Milé deti, milí rodičia, srdečne vás pozývame na karneval, ktorý sa bude konať v sobotu 11. februára 2012 so začiatkom o 16:00h v Zborovom dome na Radničnom námestí 2. Tešíme sa na vás!

Národný týždeň manželstva

Aj tento rok sa v dňoch 13. – 19. februára 2012 uskutoční kampaň Národný týždeň manželstva pod záštitou prvej dámy pani Silvie Gašparovičovej. Projekt pripravuje Občianske združenie Národný týždeň manželstva v spolupráci s rôznymi ďalšími organizáciami. Týždeň manželstva je príležitosťou pripomenúť si hĺbku, rozmanitosť a jedinečnosť manželského vzťahu. Dobré manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý je potrebné rozvíjať a pestovať. Manželstvu sa počas tohto týždňa chceme venovať aj na niektorých našich pravidelných týždenných aktivitách.    

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2011

Plyn (1. 12. 2011 – 18. 1. 2012) 584, 00
Komunálny odpad (1. 11. – 30. 11. 2011) 21, 24
Komunálny odpad (1. 8. – 31. 8. 2010) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 12. 2011 – 2. 1. 2012) 40, 33
Orange (20. 11. – 19. 12. 2011) 26, 56
Telekom (22. 10. – 21. 11. 2011) 24, 51
Tranovského kalendáre 202, 71
Povinná ofera na Generálnu podporoveň 54, 80
Úprava zelene (grant) 1471, 92
Osvetlenie kostola (grant) 5002, 66
Občerstvenie na Mikulášsky večierok 114, 19
Občerstvenie na vianočné posedenie presbyterov a mládeže 14, 21
Materiál na Mikulášsky večierok 6, 96
Hygienické potreby 1, 69
Domáce potreby 11, 60
Vrecká do vysávača 4, 49
Kvety na oltár 3, 49
Baterky do mikrofónov 8, 78
Kľúč od kostola pre kantorku 6, 00
Príjmové doklady 4, 73
Vianočný stromček do kostola 65, 00
Cestovné 1, 95
Oprava kanalizácie v ZD 177, 00
Chemické prostriedky na čistenie potrubia 7, 97
Výdavky spolu: 7878, 03

Príjmy – obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2011

Ofery 1540, 06
Cirkevný príspevok 585, 00
Milodary 1005, 00
Knihy, časopisy 249, 71
Ofery – filiálka Most pri Bratislave (2. polrok 2011) 143, 29
Ofera – Mikuláš 41, 60
Príjmy spolu: 3564, 66

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 18:00
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list Feburár 2012

Comments are closed.