Informačný list Február 2014

Zborová kronika 1. 12. – 31. 12. 2013ruza-bw

Krsty:
Alex Pavlikovský
Sofia Pavlikovská
Róbert Kosák

Pohreby:
Jozef Tiso

 

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava I.ročník piatok 15:45
Konfirmačná príprava II.ročník piatok 16:30
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský,PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk        ecavprievoz@pobox.sk      web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Február 2014

Čo je človek, že naň pamätáš?

A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

(Ž 8, 5)

Služby Božie v našom zbore

 

2. 2. 2014   4. Nedeľa po Zjavení – Predstavenie Krista

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

9. 2. 2014  5. Nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

16. 2. 2014  Nedeľa Deviatnik

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

23. 2. 2014  Nedeľa po Deviatniku

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večer duchovnje hudby a spevu 17:00

— oznamy —

 

marta szd – zbierka milodarov na podporu

Aj v mesiaci február môžete prispieť na podporu stanice zborovej diakonie (SZD) Marta. Strieborné nádoby tvaru valca sa nachádzajú na stole pri východe z chrámu Božieho.

 

večer duchovnej hudby a spevu

Pozývame vás na organový koncert  a vystúpenie spevokolu, ktorý bude v nedeľu 23. februára 2014 o 17:00.

prievozské piatkové popoludnie – karneval

V mesiaci február pripravujeme karneval a diskotéku pre deti. Dátum a čas spresníme v oznamoch a plagátikoch.

kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode br. kostolníka, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme.

oznam ezš – zápis prvákov

V dňoch 24. a 25. januára 2014 (piatok, sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava  pre školský rok 2014/2015. Zápis bude prebiehať v nasledovnom čase: dňa 24. 1. 2013 od 14.00 do 18.00 dňa 25. 1. 2013 od 9.00 do 12.00. Bližšie informácie o podmienkach a požadovaných dokladoch k zápisu sú uvedené na  webovej stránke školy – www.evlyceum.sk

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho – koordinátorkou za náš cirkevný zbor je se. Jarmila Józsová.

oznam sež

SEŽ veľkej Bratislavy organizuje zdravotné cvičenie pre ženy v telocvični Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity na Radlinského ulici číslo 9. Cvičí sa  každý štvrtok od 14.30 do 15.30 za 1,0 € (to je za prenajatie telocvične). Tešíme sa, že si spoločne dobre zacvičíme!

— Dávame do pozornosti —

                     Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2013 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Rovnako dávame do vašej pozornosti príspevok na rok 2014.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2013

Plyn 480, 00
Elektrina – ZD 68, 03
Vianočné balíčky pre deti 36, 78
Generálna podporoveň 57, 90
Batérie do mikrofónov 6, 98
Komunálny odpad 26, 54
Voda 65, 83
UPC 31, 85
Predvianočné posedenie 18, 20
Občerstvenie a výdavky na PPP 13, 01
Materiál na prestavbu ZD 34, 40
Kredit Slovak lines 20, 00
Výdavky spolu: 859,52

Príjmy – obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2013

Ofery 1370, 05
Cirkevný príspevok 770, 00
Milodary 1330, 00
Zbierka na mládež 29, 35
Knihy, časopisy 300, 00
Zbierka na SZD MARTA 671, 52
Zbierka na Gobelín 235, 50
Ofery júl – december 2013 Most pri Bratislave 165, 90
Príjmy spolu: 4872,32

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

   Ochotného darcu miluje Boh

Úradné hodiny na farskom úrade

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť informačný list Február 2014

Comments are closed.