Informačný list Január 2010

Zborová kronika

1. 11. – 30. 11. 2009

Krsty: Daniel Rovňák

Ivan Kosák – krst dospelého

Kristián Kovačovič

Konfirmácia: Ivan Kosák

Sobáše: Anna Kovalčíková a Juraj Vodička

Eva Svitoková a Ivan Kosák

Pohreby: Peter Mikuláš

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Január  2010

Želáme vám požehnaný nový rok 2010, plný Božej milosti, viery, lásky a nádeje.

Služby Božie v našom zbore

3. 1. 2010  nedeľa po Novom roku

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

6. 1. 2010 Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00

10. 1. 2010  1. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách. Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

17. 1. 2010  2. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

24. 1. 2010  Posledná nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 1. 2010  Posledná nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Evanjelický aliančný modlitebný týždeň 2010

10. až 17. 1.

Pozývame vás na aktivity v rámci evanjelického aliančného modlitebného týždňa.

Budete mi svedkami …

NE

10. jan.

17.00

Reformovaná kresť. cirkev

Nám. SNP 4

PO

11. jan.

19.00

Apoštolská cirkev

Istropolis – kinosála

UT

12. jan.

19.00

Kresťanské zbory

Panenská 10

ST

13. jan.

19.00

Cirkev bratská

Cukrová 4

ŠT

14. jan.

19.00

Brats. jednota baptistov

Palisády 27 A

PI

15. jan.

19.00

Cirkev adventistov 7. dňa

Cablkova 3

SO

16. jan.

19.00

Evanj. cirkev metodistická

Panenská 10

NE

17. jan.

17.00

Evanjelická cirkev a.v.

Veľký evanj. kostol

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

— Dôležitý oznam —

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade. (Vyučovanie prebieha v utorok o 16:30). Podobne môžu rodičia  prihlásiť deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie (utorok 17:00).

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v  Spoločenstvo evanjelických žien sa stretne 10.01.2010 o 15 00 na Legionárskej č. 6. Na tému“ Odvaha žiť“  bude hovoriť pani farárka Anna Polcková. Všetky sestry z Veľkej Bratislavy srdečne pozývame.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2009

Cirkevný príspevok

247,00

Ofery

429,15

Knihy, časopisy

188,50

Milodary

405,00

Príjmy spolu:

1269,65

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

–         Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 16:30 – 18:00
Utorok 10:00 – 12:00 16:30 – 18:00
Streda 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 10:00* 16:30 – 17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.