Informačný list Január 2012

Zborová kronika

1. 11. – 30. 11. 2011

 

Krsty:                                    Liliana Šaušová

                                   Katarína Uhríková

 

Sobáše:                     Pavel Kopecký a Adriana Laudová

 

Pohreby:                   Herbert Eisner

Alžbeta Gabrižová rodená Galiková

                       

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava štvrtok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže štvrtok 18:30
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95  

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

Január 2012

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá.

 (Ž 8, 2)

 

Služby Božie v našom zbore

 

 

1. 1. 2012   Začiatok občianskeho roka – Nový rok –

                                                                 – Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

6. 1. 2012   Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00

8. 1. 2012   1. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

15. 1. 2012   2. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

22. 1. 2012   3. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

29. 1. 2012   Posledná nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

— Dôležité oznamy —

 

 

v  Spoločenstvo evanjelických žien

V nedeľu 8. 1. 2012 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6 bude stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy. Sestra farárka Zuzana Kolárovská bude prednášať na tému Boh ťa vidí a miluje, usvedčuje a potešuje. Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na stretnutie.

 

v  Granty z MÚ Ružinov

Počas mesiaca december sa nám s Božou pomocou podarilo v kostolnej záhrade zrealizovať úpravu zelene a nainštalovať vonkajšie osvetlenie kostola. Tieto práce boli vykonané z dôvodu získania grantov od MČ Ružinov viazaných na konkrétne práce.

 

— Dávame do pozornosti —

 

 

Platba cirkevného príspevku – dane

            Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

  

Výdavky – obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2011

Plyn (1. 11. – 30. 11.) 584, 00
Elektrina – zborový dom (1. 11. – 30. 11.) 113, 41
Vodné, stočné (9. 10. – 8. 11.) 54, 89
Komunálny odpad (1. 10. – 31. 10.) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 11. – 2. 12.) 40, 33
Orange (20. 11. – 19. 12.) 24, 94
Telekom (22. 9. – 21. 10.) 35, 20
Poistenie budovy kostola (13. 11. 2011 – 12. 11. 2012) 254, 03
Výmena okien na fare (doplatok) 662, 00
Cestovné 20, 75
Zariadenie do ZD 41, 41
Občerstvenie 6, 38
Žiarovky 3, 17
Materiál na detskú besiedku 19, 24
Materiál na adventnú výzdobu 30, 70
Kolaudačné rozhodnutie (kolok na overenú kópiu) 6, 00
Výdavky spolu: 1917, 69

Príjmy – obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2011

Ofery 363, 82
Cirkevný príspevok 30, 00
Milodary 385, 00
Knihy, časopisy 74, 98
Granty z MÚ Ružinov 6.450, 00
Príjmy spolu: 7.303, 80

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

 

        Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 18:00
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

                    * v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list Január 2012

Comments are closed.