Informačný list Január 2013

Zborová kronika

1. 11. – 30. 11. 2012

 

Krst:                            Kristína Gavorníková

 

Pohreb:                       Stanislav Noskovič

Božena Kuricová rodená Garajová                                                   Jozefína Janáčková rodená Šnýdlová

Eva Kanková rodená Mlynarovičová

 

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk     web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Január 2013

Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu.

 (F 3, 7)

 

Služby Božie v našom zbore

 

1. 1. 2013   Začiatok občianskeho roka – Nový rok – Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00

 

6. 1. 2013   Zjavenie Krista Pána mudrcom – Traja králi

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

13. 1. 2013   1. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

20. 1. 2013   2. nedeľa po Zjavení

Ekumenické služby Božie pri príležitosti ukončenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

27. 1. 2013   Nedeľa Deviatnik

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Stretnutie SEŽ

Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien  veľkej Bratislavy sa bude konať 6. januára 2013 v CZ Bratislava – Petržalka o 15:00h na Strečnianskej ulici. Na tému „Ježiš Kristus – naša nádej“ bude mať prednášku brat konsenior Ján Kolesár. Po stretnutí bude o 16:00h koncert skupiny Nádej, na ktorý tiež srdečne pozývame.

 

Zápis do prvého ročníka základnej školy

V dňoch 25. a 26. januára 2013 (piatok, sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava pre školský rok 2013/2014. Zápis bude prebiehať v nasledovnom čase:

– 25. 1. 2013 (piatok) od 14:00 do 18:00h

– 26. 1. 2013 (sobota) od 9:00 do 12:00h

Bližšie informácie o podmienkach a požadovaných dokladoch k zápisu sú uvedené na webovej stránke školy – www.evlyceum.sk.

 

Adventný koncert

Vyzbierané prostriedky na adventnom koncerte hudobnej skupiny Admirál boli 177, 55 €. Táto suma bola odovzdaná hudobnej skupine na pokrytie nákladov súvisiacich s koncertom.

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2012

Plyn (1. 10. – 31. 10. 2012)

494, 00

Plyn (1. 11. – 30. 11. 2012)

492, 00
Vodné, stočné (8. 10. – 7. 11. 2012) 45, 70
Elektrina – ZD (1. 11. – 30. 11. 2012) 103, 78
Komunálny odpad (1. 10. – 31. 10. 2012) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 11. – 2. 12. 2012) 40, 33
Orange (20. 10. – 19. 11. 2012) 24, 33
Telekom (22. 9. – 21. 10. 2012) 20, 16
Mikrofón 21, 99
Potvrdenky, tlačivá 5, 06
Lampový olej 13, 36
Poistenie kostola a ZD (október 2012 – október 2013) 521, 30
Tranoscius (Tranovský kalendár 2013) 222, 76
Povinná ofera – kostol vo Wittenbergu 56, 10
Povinná ofera – SLZ 63, 80
Povinná ofera – teológovia 62, 70
Výdavky spolu: 2. 208, 61

Príjmy – obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2012

Ofery 360, 66
Cirkevný príspevok 230, 00
Milodary 580, 00
Knihy, časopisy 179, 60
Príjmy spolu: 1. 350, 26

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

             Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list Január 2013

Comments are closed.