Informačný list Január 2014

Zborová kronikaruza-bw

1. 11. – 30. 11. 2013

Krsty:

Rastislav Chrenka

           

Pohreby:

            Jozef Garan

            Anna Podhorská

            Vladimír Spevák

            Ondrej Čupka

            Branislav Hučko

            Ján Čierny

 

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava I.ročník piatok 15:45
Konfirmačná príprava II.ročník piatok 16:30
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský,PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk        ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Január 2014

Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi

(Józ 24, 15b)

Služby Božie v našom zbore

 

5. 1. 2014  Nedeľa po Novom roku

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

16. 1. 2014 Zjavenie Krista Pána – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00

 

12. 1. 2014 1. Nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

15. 1. 2014 Vianočný organový koncert

Účinkujú: Lenka Plajdičková a Stano Tichý 18:00

 

19. 1. 2014 2. Nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

26. 1. 2014 3. Nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

— oznamy —

 

vianočný organový koncert – streda 15. 1. 2014

Účinkujú: Lenka Plajdičková a Stano Tichý, dobrovoľné milodary sú vítané.

prievozské piatkové popoludnie

V mesiaci január pripravujeme tvorivé dielne na tému gobelín k 5OO výročiu reformácie. Budete mať možnosť prispieť k vyšívaniu. Dátum a čas spresníme v oznamoch a plagátikoch.

kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode br. kostolníka, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme.

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho.

stretnutie žien

Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) veľkej Bratislavy sa  bude konať 5. Januára 2014 o 15:00h v Starom lýceu na Konventnej ulici. Prednášať na tému “Všetko s modlitbou” bude sestra farárka Erika Hlačoková. Srdečne Vás pozývame

Oznam sež

SEŽ veľkej Bratislavy organizuje zdravotné cvičenie pre ženy v telocvični Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity na Radlinského ulici číslo 9. Cvičí sa  každý štvrtok od 14.30 do 15.30 za 1,0 € (to je za prenajatie telocvične). Prvýkrát  sa zídeme dňa 9. 1. 2014 pod stĺporadím fakulty v čase od 14.10 do 14.20 (potom sa spolu presunieme do šatne telocvične). Tešíme sa, že si spoločne dobre zacvičíme!

 

— Dávame do pozornosti —

                     Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2013 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2013

Plyn 480, 00
Elektrina – ZD 68, 03
Materiál a občerstvenie na piatkové prievozské popoludnie 35, 47
Materiál na úpravu ZD 98,37
Komunálny odpad 21, 24
Voda 65, 83
UPC 31, 85
Farba na plynomer 10,39
Nákup kníh a časopisov 40,60
Nákup molitanov do podsedákov 19,80
Olej do sviec a víno k VP 12,23
Seniorálny pôžičkový fond 25,00
Seniorálny príspevok za rok 2013 497,00
Mikuláš – balíčky a občerstvenie 50, 42
Predplatné EPST polrok 222,75
Výdavky spolu: 1677, 75

Príjmy – obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2013

Ofery 371,53
Cirkevný príspevok 45,00
Milodary 1100,00
Zbierka na mládež 5,60
Knihy, časopisy 159,11
Príjmy spolu: 1681,24

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť informačný list Január 2014

Comments are closed.