Informačný list Január 2017

 

Ajhľa, Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí.Lebo viera nie je daná všetkým. Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne; ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Niežeby sme nemali na to právo, ale aby sme vám dali príklad, ako nás napodobňovať. Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!  (2 Tes 2, 1-10)

 

Rozpis služieb Božích

 

  1. 1. 2. nedeľa po zjavení
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 3. nedeľa po zjavení
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 4. nedeľa po zjavení
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

  • konfirmačná výuka

Aj tento rok môžete na vyučovanie, ktoré prebieha na fare prihlásiť vaše deti, ktoré dovŕšili 12 rokov. Vyučovanie prebieha v piatok na farskom úrade. Individuálne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

  • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien veľkej Bratislavy pozýva všetkých na pravidelné stretnutie. Nedeľa 15. Januára o 15.00. Tentoraz sa stretneme v zborovej sieni na Legionárskej ul. Na tému „Aby sa manželstvo po rokoch neunavilo“ bude hovoriť domáci br. farár Boris Mišina.

 

  • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

  • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

  • — dávame do pozornosti —

 

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

 

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
Regál 19, 99 SPP 600,00
Advent T.D. 137, 17 UPC 33,60
Nákup kníh 50, 56 Tranoscius kalend. 378, 00
Smetiaky 26, 52 EPST predplatné 169, 00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 449, 64
Cirkevný príspevok 210, 00
Milodary 770, 00
Knihy, časopisy 162, 40
Zbierka na SZD Marta 147, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 69, 71

 

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

 

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

  1. 11. – 30. 11. 2016

 

Pohreby: Irma Pfundtnerová

 

Krsty: Sebastian Ropovik

 

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafin (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

 

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.