Informačný list Júl 2012

Zborová kronika

1. 5. – 31. 5. 2012

 

 

Krst:                           Lucia Sotorníková

 

Sobáš:                        Lýdia Babyncová a Juraj Staruch

 

 

Pohreb:                      Anna Kotvasová rodená Náhliková

Irena Bajnociová rodená Lantajová

Anna Kadelová rodená Zmeková

Pavol Legény

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Pastorálne poradenstvo* st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk          web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Júl 2012

 

Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus.

(F 2, 5)

 

Služby Božie v našom zbore

 

1. 7. 2012   4. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

5. 7. 2012   Sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jána Husa

Hlavné služby Božie 10:00

 

8. 7. 2012   5. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

15. 7. 2012   6. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

22. 7. 2012   7. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

29. 7. 2012   8. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Hody – Pamiatka posvätenia chrámu

V auguste tohto roku si budeme pripomínať 85. výročie pamiatky posvätenia nášho chrámu Božieho. Slávnostné služby Božie pri tejto príležitosti sa budú konať 26. augusta 2012 o 10:00h. Srdečne Vás na slávnosť pozývame!

 

Biblická hodina dospelých a Detská besiedka

Bratia a sestry, počas letných mesiacov – júl a august – sa Biblická hodina dospelých ani Detská besiedka nebudú konať. Prajeme požehnané leto a tešíme sa na stretnutie opäť v septembri!

 

Okienko cirkevnej gramotnosti

 

Bratia a sestry, dovoľujem si Vás pozdraviť v novom okienku v našom infoliste, kde si budeme postupne vysvetľovať niekoľko vecí, týkajúcich sa priebehu Služieb Božích – aby sme boli jednotní.

Predspev Ó Ježiši – v prvých vydaniach nášho Evanjelického spevníka je v tomto predspeve chyba. Druhá veta tohto predspevu začína: „Oroduj u Otca za nás“, správne má byť: „Prihovor sa Otcu za nás, …“.

Odpoveď na spievané evanjelium znie: „Chvála Tebe, Hospodine, Haleluja!“ a nie „Sláva Tebe, …“, ako sa často ozýva v našom chráme Božom.

Budúci mesiac pokračujeme J

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2012

Plyn (1. 5. – 31. 5. 2012) 492, 00
Vodné, stočné (8. 4. – 7. 5. 2012) 46, 10
Elektrina – ZD (1. 5. – 31. 5. 2012) 103, 78
Komunálny odpad (1. 4. – 30. 4. 2012) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 5. – 2. 6. 2012) 40, 33
Orange (20. 4.  – 19. 5. 2012) 25, 69
Orange (20. 5.  – 19. 6. 2012) 25, 24
Dištriktuálny príspevok za rok 2012 1.097, 63
Ofera z Nedele diakonie 104, 00
Oblátky k Večeri Pánovej 6, 00
Kvety na výzdobu 3, 98
Výdavky spolu: 1.965, 99

Príjmy – obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2012

Ofery 398,39
Cirkevný príspevok 510, 00
Milodary 615, 00
Knihy, časopisy 18,50
Príjmy spolu: 1.541, 89

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

            Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list Júl 2012

Comments are closed.