Informačný list Júl 2013

Zborová kronika

1. 5. – 31. 5. 2013

 

Krst:                            Matúš Hudacký

 

 

Pohreb:                       Oľga Groszová rodená Pešeková

Marta Obrcianová rodená Válková

Ján Heszheimer

Oľga Ilavská rodená Holešová

Ondrej Dvorský

Irena Tichá rodená Pleschová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Pastorálne poradenstvo*    
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*    

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk    web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

 

Júl 2013

Naučte sa opatrnosti, vy prostí, majte rozum, vy blázni!

(Pr 8, 5)

 

 

Služby Božie v našom zbore

 

 

7. 7. 2013   6. nedeľa po Svätej Trojici – Pripomenutie sviatkov Cyrila

a Metoda a Majstra J. Husa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

14. 7. 2013   7. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

21. 7. 2013   8. nedeľa po Svätej Trojici

 Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

28. 7. 2013   9. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Blahoželanie

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

Blahoželáme našim deťom, ktoré tento rok úspešne reprezentovali náš CZ najskôr na Seniorátnom kole a potom aj na Celoslovenskom kole v Bratislave, kde tiež dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

1. kategória – Miroslava Rovňáková (2. miesto),

4. kategória – Peter Koska (4. miesto).

Deťom ďakujeme za chuť vzdelávať sa v Božom slove a reprezentovať náš CZ a prajeme im, aby vedomosti, ktoré počas štúdia Božieho slova získali, využili v živote!

 

Letné biblické tábory

● Bratislavský seniorát organizuje Inside tábor pre dorast vo veku 12 až 17 rokov v dňoch 11. – 18. 8. 2013 v stredisku Planinka, Dechtice. Informácie ohľadom tohto tábora vám poskytne brat farár.

● Rovnako aj tento rok chceme ísť s deťmi do týždňového letného biblického tábora, ktorý organizuje CZ Beckov v dňoch 25. – 31. 8. 2013. Tento tábor je určený pre deti od 7 do 14 rokov a bude sa konať v Trenčianskom Jastrabí. Prihlášky a ďalšie informácie vám dá sestra farárka.

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2013

Plyn (1. 5. – 31. 5. 2013)

480, 00

Elektrina (1. 5. – 31. 5. 2013) – zborový dom

68, 03

Vodné, stočné (6. 4. – 5. 5. 2013)

65, 83
Komunálny odpad (1. 4. – 30. 4. 2013) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 5. – 2. 6. 2013) 29, 80
Tranoscius (predplatné 2. polrok 2013) 124, 80
Evanjelické spevníky (5 ks) 39, 50
Výdavky spolu: 829, 20

Príjmy – obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2013

Ofery 400, 71
Cirkevný príspevok 225, 00
Milodary 658, 00
Knihy, časopisy 25, 90
Príjmy spolu: 1.309, 61

        Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

            – Ochotného darcu miluje Boh. –

 

                               Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok

 

 

Utorok

10:00 – 12:00

 

Streda

 

16:00 – 18:00

Štvrtok

10:00 – 12:00

 

Piatok

 

 

Sobota

 

 

Nedeľa

9:30 – 9:55*

16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.