Informačný list Júl 2014

Zborová kronikaruza-bw

  1. 5. – 31. 5. 2014

Pohreby: Marta Zemiarová

                  Milota Grešíková

                  Júlia Pristachová

 

Krsty: Filip Tomáš Krištofič

 

Sobáše: Richard Kotsch a Ivana Danielová

 

Konfirmácie: Patrícia Líšková

 Filip Líška

 Kristína Anna Kollárová

 Patrik Láska

 Dominika Bolgáčová

 Lukáš Vozár

 Petra Moťovská

 Michal Mega

 Veronika Laluhová

 Andrej Masný

 Filip Sandtner

 Jakub Vypušťák

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk        ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                         web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Júl 2014

 

Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.                                                    (J 1, 16)

 

Služby Božie v našom zbore

 

6. 7.  3. nedeľa po Trojici – Cyril a Metod, M. J. Hus

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

13. 7.  4. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

20. 7.  5. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

27. 7.  6. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 

letný biblický tábor – moravany nad váhom

Milí rodičia, aj tento rok pozývame vaše deti do týždňového letného biblického tábora, ktorý organizuje CZ Beckov a ráta aj s našou účasťou. Tábor sa bude konať v dňoch 3. – 9.  8. 2014 v rekreačnom stredisku Výtoky v Moravanoch nad Váhom. Tábor je pre deti vo veku 7 – 15 rokov. Prihlášky a ďalšie informácie získate na farskom úrade.

 

inside tábor 2014

Už tradičný tábor pre dorast vo veku 12 až 16 rokov v dňoch 10. – 17. 8 v zariadení Planinka pri Dechticiach. Bližšie informácie budú zverejnené na www.inside.sem.sk

 

hrad branč – služby božie 5. 7.

Služby Božie na zrúcanine hradu Branč. Ak máte záujem zúčastniť sa na tomto jednodňovom zájazde – informujte se. dozorkynu poprípade sa prihláste na farskom úrade.

 

biblická olympiáda – celoslovenské finále

Na celoslovenskom finále biblickej olympiády získala zástupkyňa nášho cirkevného zboru Miroslava Rovňáková 1. Miesto vo svojej kategórií. Srdečne jej blahoželáme.

 

kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho – koordinátorkou za náš cirkevný zbor je se. Jarmila Józsová.

 

— Dávame do pozornosti —

 

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Voda BVS 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 21, 24
Cestovné 16, 60
Pohostenie: noc kostolov – návšteva z CZ Beckov 17, 89
Faktúra za knihy – Tranoscius a.s. 124, 80
Poplatok za balík TB 3, 50
Občerstvenia po Službách Božích 15,26
Kvety na oltár a výzdoba na konfirmáciu 15, 86
Seniorátny príspevok na rok 2014 496, 00

Príjmy – obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2014

Ofery 315, 55
Cirkevný príspevok 265, 00
Milodary 1360, 00
Knihy, časopisy 33, 79
Zbierka na mládež, dorast a detskú besiedku 9, 30

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list Júl 2014

 

Comments are closed.