Informačný list Jún 2012

Zborová kronika

1. 4. – 30. 4. 2012

 

Krst:                           Alexander Kollár

Lukáš Ilgo

Dávid Čičák

Matej Čičák

Konfirmácia:             Ingrid Lehotská

Peter Pavlík

Andrea Pavlíková

Laura Alföoldiová

Kristína Gelatičová

Judita Megová

 

Sobáš:                        Simona Semanová a Juraj Gavorník

 

Pohreb:                      Zuzana Kováčová rodená Magátová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk      web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Jún 2012

 

Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho.

(R 11, 33)

Služby Božie v našom zbore

 

 

3. 6. 2012   Sviatok Svätej Trojice 

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

10. 6. 2012   1. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – občerstvenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

17. 6. 2012   2. nedeľa po Svätej Trojici – Deň otcov

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

24. 6. 2012   3. nedeľa po Svätej Trojici –

– záver školského roka

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Noc kostolov 2012

V piatok 1. júna 2012 sa aj na Slovensku uskutoční Noc kostolov 2012. Začne sa o 17:50 h zvonením zvonov na kresťanských kostoloch. Celé misijné podujatie potrvá od 18:00 do 24:00 h. Toto podujatie sa uskutoční aj v našom chráme Božom a srdečne vás naň pozývame!

Pozvanie a program podujatia nájdete na internete: www.ecavprievoz.sk, www.ecav.sk alebo www.nockostolov.sk alebo tiež na nástenke pod vežou a vo výveskách.

Spoločenstvo evanjelických žien

Stretnutie SEŽ sa bude konať 3. júna 2012 o 15:00h v kostole CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Rača. Na tému „Tolerancia v rôznorodosti“ bude prednášať brat farár Dušan Kováčik. Srdečne pozývame!

Volebný konvent

Volebný konvent – voľby vedenia ECAV na Slovenku – sa bude konať v nedeľu 17. júna 2012 v rámci hlavných služieb Božích. Na funkciu generálneho biskupa kandidujú – v abecednom poradí – PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. a Mgr. Boris Mišina. Na funkciu generálneho dozorcu kandidujú – v abecednom poradí – Ing. Ján Brozman a Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.

Organový koncert

V utorok 26. júna 2012 sa v našom chráme Božom o 17:00h uskutoční Organový koncert z triedy prof. Gazdíkovej. Na koncert vás srdečne pozývame!

Blahoželanie

Ešte raz srdečne blahoželáme Petrovi Koskovi, ktorý sa na celoslovenskom kole Biblickej olympiády umiestnil na 6. mieste. Prajeme veľa Božieho požehnania!

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2012

Plyn (1. 4. – 30. 4. 2012) 492, 00
Vodné, stočné (8. 3. – 7. 4. 2012) 46, 10
Elektrina – ZD (1. 4. – 30. 4. 2012) 103, 78
Komunálny odpad (1. 3. –b31. 3. 2012) 26, 54
UPC – pevná linka, internet (3. 4. – 2. 5. 2012) 40, 33
Orange (20. 4.  – 19. 5. 2012) 24, 94
Telekom (22. 3. – 21. 4. 2012) 20, 16
Občerstvenie na SPK 21. 4. 2012 35, 86
Daň z nehnuteľností za rok 2012 354, 52
Účastnícky poplatok na Biblickú olympiádu 14, 00
Literatúra a tlačivá 55, 80
Tlačivá – Svedectvo o krste 45, 20
VIVIT – predplatné Služby Slova 9, 90
Výdavky spolu: 1269, 13

Príjmy – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2012

Ofery 823, 06
Cirkevný príspevok 310, 00
Milodary 1025, 00
Knihy, časopisy 98, 90
Príjmy spolu: 2256, 96

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

            Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 18:00
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list Jún 2012

Comments are closed.