Informačný list Jún 2013

Zborová kronika

1. 4. – 30. 4. 2013

 

Krst:                                      Lucas Homola

 

Konfirmácia:                     Tatiana Gábrišová

Hana Gábrišová

Hana Pašková

Pohreb:                               Michal Kováčik

Martin Bagikováč

Hedviga Suchánková

Elena Chrobáková rodená Porubjaková

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

Jún 2013

Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné.

(Pr 4, 26)

 

Služby Božie v našom zbore

 

2. 6. 2013   1. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

9. 6. 2013   2. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

16. 6. 2013   3. nedeľa po Svätej Trojici – Deň otcov

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

23. 6. 2013   4. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

30. 6. 2013   5. nedeľa po Svätej Trojici – Ukončenie školského roka,

Peter a Pavel

Hlavné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

 

  Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať 2. júna 2013 o 15:00h v kostole CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Rača. Na tému „Bohatstvo a láska“ bude prednášať brat farár Dušan Kováčik. Srdečne pozývame.

Blahoželanie

V uplynulom mesiaci sa krásneho životného jubilea – 80 rokov – dožila naša spolusestra Mária Balážová, ktorá v minulosti nášmu CZ slúžila kostolníckou službou, za čo jej ďakujeme. K narodeninám našej spolusestre blahoželáme a prajeme jej zdravie, Božie požehnanie a sprevádzanie v ďalšom živote.

Poďakovanie

Ďakujeme bratovi Michalovi Fabokovi za službu presbytera, ktorú pre náš CZ konal mnoho rokov.

Letné biblické tábory

● Rodičom, starým rodičom a krstným rodičom oznamujeme, že v prvý júlový týždeň 1. – 4. 7. 2013 sa bude v priestoroch Zborového domu konať denný letný biblický tábor pre deti od 3 do 12 rokov. Ak máte záujem, aby sa vaše ratolesti tábora zúčastnili, prihláste ich na farskom úrade.

● Bratislavský seniorát organizuje Inside tábor pre dorast vo veku 12 až 17 rokov v dňoch 11. – 18. 8. 2013 v stredisku Planinka, Dechtice. Informácie ohľadom tohto tábora vám poskytne brat farár.

● Rovnako aj tento rok chceme ísť s deťmi do týždňového letného biblického tábora, ktorý organizuje CZ Beckov v dňoch 25. – 31. 8. 2013. Tento tábor je určený pre deti od 7 do 14 rokov a bude sa konať v Trenčianskom Jastrabí. Prihlášky a ďalšie informácie vám dá sestra farárka.

Výlet na Branč

Tento rok si pripomíname 1150. výročie príchodu vierozvestcov na naše územie. Ako každý rok, aj tento rok sa budú konať 5. júla na Branči spomienkové služby Božie. Náš CZ bude na toto podujatie organizovať zborový výlet. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali na hárok papiera, ktorý je v kostole na stole pod vežou alebo na farskom úrade do 16. júna 2013. Viac informácií o pripravovanom podujatí nájdete na stránke našej cirkvi: http://www.ecav.sk (v časti Aktuality) a na plagáte na nástenke pod vežou.

Opekačka

Milí bratia a sestry, pozývame vás i vaše deti a vnúčatá na spoločnú opekačku, ktorá bude pri príležitosti ukončenia školského roka 30. júna 2013 po večerných službách Božích v kostolnej záhrade. Drevo máme, stačí si priniesť len niečo pod zub 🙂

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2013

Plyn (19. 1. – 31. 1. 2013) – vyúčtovanie

430, 57

Plyn (1. 3. – 31. 3. 2013)

480, 00

Elektrina (1. 4. – 30. 4. 2013) – zborový dom

68, 03

Vodné, stočné (6. 3. – 5. 4. 2013)

65, 83
Komunálny odpad (1. 3. – 31. 3. 2013) 26, 54
UPC – pevná linka, internet (3. 4. – 2. 5. 2013) 32, 77
Poplatok za účastníkov Seniorátneho kola biblickej olympiády 2013 33, 00
Vivit (Služba slova 2013) 9, 90
Seniorátna pastorálna konferencia BAS (cestovné – Norbert Hajský) 4, 06
Výdavky spolu: 1.150, 70

Príjmy – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2013

Ofery 355, 58
Cirkevný príspevok 280, 00
Milodary 535, 00
Knihy, časopisy 46, 20
Ofera pre mládež 5, 00
Príjmy spolu: 1.221, 78

                          Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh. –

 

 

                       Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok

 

 

Utorok

10:00 – 12:00

 

Streda

 

16:00 – 18:00

Štvrtok

10:00 – 12:00

 

Piatok

 

 

Sobota

 

 

Nedeľa

9:30 – 9:55*

16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Infolist

 

Comments are closed.