Informačný list Jún 2014

Zborová kronika

1. 4. – 30. 4. 2014ruza-bw

Pohreby: Anna Gábrišová

                 Milan Brix

                 Milan Páleník

                Ján Hučko

                 Rudolf Ďuriš

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Krsty: Patrícia Weberová

 

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava I.ročník piatok 15:45
Konfirmačná príprava II.ročník piatok 16:30
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Jún 2014

Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.

(R 10, 4)

Služby Božie v našom zbore

1. 6. Nedeľa po Vstúpení

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

8. 6. I. slávnosť svätodušná – nedeľa

Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

9. 6. II. slávnosť svätodušná – pondelok

Hlavné služby Božie 10:00

15. 6. Slávnosť Svätej Trojice – deň otcov

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

22. 6. 1. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

29. 6. 2. nedeľa po Trojici, Petra a Pavla – záver šk. roku

Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

denný biblický tábor v prievoze – nasledovník

Aj v lete 2014 pripravuje CZ Bratislava – Prievoz pre vaše deti denný biblicky tábor v termíne 30.6. – 4.7. Cena 30eur. Predbežný záujem prosím nahlasujte cez farský úrad. Prihlášky budeme následne distribuovať prvé dva júnové týždne.

letný biblický tábor – moravany nad váhom

Milí rodičia, aj tento rok pozývame vaše deti do týždňového letného biblického tábora, ktorý organizuje CZ Beckov a ráta aj s našou účasťou. Tábor sa bude konať v dňoch 3. – 9. 8. 2014 v rekreačnom stredisku Výtoky v Moravanoch nad Váhom. Tábor je pre deti vo veku 7 – 15 rokov. Prihlášky a ďalšie informácie na farskom úrade.

inside tábor 2014

Už tradičný tábor pre dorast vo veku 12 až 16 rokov v dňoch 10. – 17. 8 v zariadení Planinka pri Dechticiach. Bližšie informácie budú zverejnené na www.inside.sem.sk

v      stretnutie spoločenstva ev. žien veľkej   bratislavy

Posledné (pred letnou prestávkou) stretnutie Spoločenstva evanjelických žien veľkej Bratislavy spojené s občerstvením sa bude konať 1. 6. o 15:00h v kostole CZ Bratislava – Rača. Prednáškou na tému: „Zodpovedná sloboda“ poslúži brat farár Dušan Kováčik. Srdečne Vás pozývame.

inside games 2014

Športová olympiáda pre dorast bude v sobotu 21. 6. na ZŠ Spartakovská v Trnave. Je pripravený program aj pre nešportujúcich. Informácie sú na www.inside.sem.sk

iv. cirkevné dni – spišká nová ves

V dňoch 27. 6. až 29. 6. (piatok až nedeľa) budú v Spišskej novej vsi     prebiehať cirkevné dni ECAV na Slovensku. Máme záujem zúčastniť sa – ak sa chcete pridať oznámte to na farskom úrade, popr. se. dozorkyni. Informácie na plagátiku, farskom úrade a na www.ecav.sk

hrad branč – služby božie 5. 7.

Služby Božie na zrúcanine hradu Branč. Ak máte záujem zúčastniť sa na tomto jednodňovom zájazde – informujte se. dozorkynu poprípade sa prihláste na farskom úrade.

biblická olympiáda bratislavského seniorátu

Blahoželáme našim deťom, ktoré tento rok reprezentovali náš CZ na Seniorátnom kole biblickej olympiády v Dunajskej Lužnej, kde dosiahli veľmi pekné umiestnenia: I. kategória: Miroslava Rovňáková (1. miesto – postup na celoslovenské kolo) a Martin Rovňák (3. miesto) II. kategória: Martina Laluhová (9. miesto) a Daniela Drobná (16. miesto) III. kategória: Veronika Laluhová (2. miesto) a Kristína Anna Kollárová (6. miesto) IV. kategória: Peter Koska (2. miesto) a Dominika Drobná (3. miesto). Deťom prajeme, aby získané vedomosti využili v živote. Postupujúcej Mirke prajeme Božiu múdrosť v ďalšej príprave.

kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho – koordinátorkou za náš cirkevný zbor je se. Jarmila Józsová.

— Dávame do pozornosti —

                   Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Voda BVS 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 21, 24
Predplatné cestovné 10, 00
Materiál na tvorivé dielne 31, 98
Sústredenie mládeže + občerstvenie + poplatok INSIDE 38, 54
Poplatok za balík TB 3, 50
Služba Slova – predplatné 10, 00
Oprava WC (materiál) v ZD 8, 47

Príjmy – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2014

Ofery 808, 22
Cirkevný príspevok 345, 00
Milodary 875, 00
Knihy, časopisy 73, 80
Zbierka na mládež 26, 50

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

   Ochotného darcu miluje Boh

 

Stiahnuť Informačný list Jún 2014

Comments are closed.