Informačný list Máj 2011

Zborová kronika

1. 3. – 31. 3. 2011

Krsty: Kristína Nikodemová

Júlia Kostercová

Konfirmácia: Kristína Nikodemová

Pohreby: Ljubica Braxatorisová

Miroslav Pridala

Karol Forgáč

Pavel Dugáček

Božena Gilányiová r. Ondrejíčková

Ján Lenhardt

Etela Bártfaiová r. Klauzerová

Anna Gaálová r. Vrabliková

Michal Žabka

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 18:00
Vyučovanie katechumenov utorok 18:00
Vyučovanie konfirmandov utorok 18:00
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

Máj 2011

Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.

(1Tim 2, 1 – 2)

 

Služby Božie v našom zbore

 

 

1. 5. 2011   1. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

8. 5. 2011   2. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie – Slávnosť konfirmácie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

15. 5. 2011   3. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

22. 5. 2011   4. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné  služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:30
Večerné služby Božie 17:00

29. 5. 2011   5. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

Letný Biblický Tábor

Milí rodičia, aj v lete 2011 chceme spolu s Vašimi deťmi absolvovať Letný biblický tábor. Budeme ho organizovať spolu s CZ ECAV na Slovenku Beckov rovnako ako minulý rok. Veríme, že sa k nám pridajú i ďalšie deti. Tábor sa bude konať od 21. do 27. augusta 2011 v Brezovej pod Bradlom, rekreačné stredisko Matejková. Prosíme, aby ste svoje deti prihlasovali na farskom úrade. Ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať v oznamoch a nájdete ich aj na nástenkách v chráme Božom.

 

Inside Klub

Milí mladí priatelia, srdečne vás pozývame v piatok 13. 5. 2011 o 17:00h do Zborovej sály CZ Bratislava – Petržalka na INSIDE Klub.

 

Spoločenstvo evanjelických žien

Spoločenstvo evanjelických žien vás pozýva na Seniorátne stretnutie žien Bratislavského seniorátu, ktoré sa bude konať 15. mája 2011CZ Bratislava – Petržalka. Konktrétnejšie informácie budú ešte oznámené v zborových oznamoch.

 

Organový koncert

Dňa 10. apríla 2011 sa koncertom v Katedrále sv. Martina v Bratislave začal festival venovaný Franzovi Lisztovi z príležitosti 200. výročia narodenia tohto významného skladateľa 19. storočia.

Dávame vám do pozornosti nasledujúce koncerty:

–          v nedeľu 8. 5. 201118:30h bude na organ hrať Joseph Kelemen (vstupné: 7 €, zľavnené 5 €),

–          v nedeľu 15. 5. 201118:30h vystúpi Mužský zbor sv. Efrema (vstupné: 9 €, zľavnené 7 €).

Viac informácií nádete na: www.liszt2011.sk.

 

Sčítanie obyvateľov 2011 – Verní Písmu – Verní ECAV

Bratia a sestry, nezabudnite na blížiace sa Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v tomto roku prvý raz v histórii uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz. Bude prebiehať v dňoch 13. 5. až 6. 6. 2011.

Ako veriaci ľudia máme nielen možnosť, ale aj povinnosť prihlásiť sa nie ibak k cirkvi ECAV na Slovensku, ale najmä k tomu, že sme kresťania a Boh zmenil naše životy. Preto sa hlásime nie len k cirkvii, ale najmä k viere, ku ktorej sme boli vychovaní.

V tejto súvislosti vás chceme upozorniť, že v tlačivách ku sčítaniu bude okrem Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku aj Evanjelická cirkev metodistická. Prosíme vás, bratia a sestry, aby ste si pri vypĺňaní tlačiva pozorne prečítali celé meno našej cirkvi, aby nebol záznam o vašej príslušnosti k cirkvi nedopatrenením uvedený do nesprávnej rubriky.

Viac informácií k blížiacemu sčítaniu obyvateľov:

http://www.ecav.sk/?p=scitanie_2011

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích alebo na farskom úrade.

 

Výdavky – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2011

Plyn 584, 00
Elektrina 99, 25
Vodné, stočné 55, 29
UPC – pevná linka, internet 40, 33
Orange 24, 24
T – Mobile 20, 16
Komunálny odpad 21, 24
Generálna podporoveň (ofera) 53, 50
Seniorátny príspevok za rok 2011 335, 00
Seniorátny výročný konvent (poplatok) 40, 00
Daň z nehnuteľností za rok 2011 305, 49
Chod CZ 46, 73
Výdavky spolu: 1625, 23

 

Príjmy – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2011

Ofery 311, 21
Cirkevný príspevok 239, 00
Milodary 570, 00
Knihy, časopisy 29, 53
Príjmy spolu: 1149, 74

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

–          Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Infolist Máj 2011

Comments are closed.