Informačný list Máj 2012

Zborová kronika

1. 3. – 31. 3. 2012

 

 

Pohreby:                   Daniel Kováč

Emília Ostrovská rodená Kovačovičová

Jozef Kováč

Bedrich Šimko

Jaroslav Adámek

Margita Šoošová rodená Dualská

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Biblická hodina dorastu štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Biblická hodina mládeže piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk      web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Máj 2012

 

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu.

 (Jk 1, 19)

Služby Božie v našom zbore

 

6. 5. 2012   4. nedeľa po Veľkej noci 

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

13. 5. 2012   5. nedeľa po Veľkej noci – Deň matiek 

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

17. 5. 2012   Vstúpenie Krista Pána na nebo

Večerné služby Božie 17:00

 

20. 5. 2012   Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

27. 5. 2012   1. slávnosť svätodušná

Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

28. 5. 2012   2. slávnosť svätodušná

Slávnostné služby Božie 10:00

 

— Dôležité oznamy —

Spoločenstvo evanjelických žien

Stretnutie SEŽ  veľkej Bratislavy sa v prvú májovú nedeľu konať nebude, keďže 1. 5. 2012 bude Valné zhromaždenie SEŽ v Leviciach. O júnovom stretnutí vás budeme informovať.

Koncert

Milí bratia a sestry, do vašej pozornosti dávame koncert „Príď, Duchu Svätý“ venovaný 100. výročiu narodenia Jozefa Juráša. Koncert sa bude konať 1. mája 201217:00h v Evanjelickom kostole sv. Trojice v Bratislave – Petržalke.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujeme všetkým sestrám a bratom, ktorí pomohli pri realizácii Seniorátnej pastorálnej konferencii farárov BAS konanej v našom CZ 20. 4. 2012. Srdečne ďakujeme!

Blahoželanie

Blahoželáme nášmu spolubratovi – kurátorovi Dušanovi Havaldovi, ktorý bol na tohtoročnom seniorátnom konvente 24. 3. v Piešťanoch zvolený za seniorátneho presbytera BAS. Nech mu Pán Boh žehná v tejto práci!

Tiež blahoželáme našim deťom, ktoré náš CZ 18. 4. reprezentovali na Biblickej olympiáde v Senci a dosiahli pekné umiestnenia:

1. kategória

Martina Laluhová – 3. miesto, Daniela Drobná – 9. miesto,

2. kategória

Veronika Laluhová – 5. miesto, Kristína Anna Kollárová – 9. miesto,

3. kategória

Dominika Drobná – 14. miesto,

4. kategória

Peter Koska – 1. miesto – postup na celoslovenské kolo

Deťom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby vedomosti, ktoré počas štúdia Božieho slova získali, využili v živote!

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2012

Plyn (1. 3. – 31. 3. 2012) 259, 00
Vodné, stočné (8. 2. – 7. 3. 2012) 45, 70
Elektrina – ZD (1. 3. – 31. 3. 2012) 103, 78
Komunálny odpad (1. 2. – 29. 2. 2012) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 3. – 2. 4. 2012) 40, 33
Orange (20. 3.  – 19. 4. 2012) 24, 94
Telekom (22. 1. – 21. 2. 2012) 20, 16
Občerstvenie na dni mládeže 68, 63
Daň z nehnuteľností za rok 2012 354, 52
Ofera – celocirkevné dni 57, 90
Ofera – generálna podporoveň 58, 20
Účastnícky poplatok na Seniorátnom konvente BAS 40, 00
Poštové známky 11, 20
Víno k Večeri Pánovej 3, 87
Výdavky spolu: 1109, 47

Príjmy – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2012

Ofery 326, 79
Cirkevný príspevok 410,00
Milodary 355,00
Knihy, časopisy 85,70
Príjmy spolu: 1177, 49

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

            Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 18:00
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

stiahnuť Informačný list Máj 2012

Comments are closed.