Informačný list Máj 2014

Zborová kronikaruza-bw

1. 3. – 31. 3. 2014

Pohreby: Zuzana Gallová

               Mariena Kitlerová

              

Krsty: Juraj Ilgo

             Filip Haraksin

            Adam Šuvada

 

Sobáše: Peter Horniaček a Hana Ochodnická       

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava I.ročník piatok 15:45
Konfirmačná príprava II.ročník piatok 16:30
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Máj 2014

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným.

(Ž 118, 22)

Služby Božie v našom zbore

 

4. 5. 2014 2. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

11. 5. 2014 3. nedeľa po Veľkej noci – deň matiek

Hlavné služby Božie – slávnosť konfirmácie, večera Pánova 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

18. 5. 2014 4. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

23. 5. 2014 Noc kostolov 2014

V chráme Božom – koncert, zamyslenie, prednáška, aktivity, vyšívanie gobelínu, prehliadka chrámu a iné 18:00

 

25. 5. 2014 5. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

29. 5. 2014 Vstúpenie Krista Pána

Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 

noc kostolov

Aj tento rok sa chceme zapojiť do medzinárodného podujatia s názvom noc kostolov – piatok 23. mája od 18:00. Budeme maž možnosť otvoriť náš kostol širokej verejnosti. Zároveň sa aj ako domáci viery môžeme stretnúť možno pre nás v netradičnom čase a dozvedieť sa niečo nové o kostole, či o našej cirkvi a jej osobnostiach. Nebude chýbať zamyslenie ako aj príjemné tóny organovej hudby. Chceli by sme využiť tento čas aj na pokračovaní prác v rámci projektu gobelín. Začneme v o 18.00 zvonením zvonov.

 

kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode br. kostolníka, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme.

 

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho – koordinátorkou za náš cirkevný zbor je se. Jarmila Józsová.

 

 

— Dávame do pozornosti —

                   Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

 

 

 

 

Výdavky – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Nedoplatok – opravená faktúra SPP ZD 434, 05
Nedoplatok – opravená faktúra SPP kostol 520, 03
Príspevok na sen. konvent 48, 00
Voda január 2014 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 21, 24
Poplatok za balík TB 3, 50
Hostie k večery Pánovej 6, 30
Daň z nehnuteľnosti 418, 50
Generálna podporoveň 58, 75

Príjmy – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2014

Ofery 444, 66
Cirkevný príspevok 320, 00
Milodary 870, 00
Knihy, časopisy 38, 10
Zbierka na SZD MARTA 8, 00
Zbierka na mládež 17, 00

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

   Ochotného darcu miluje Boh

 

 

Úradné hodiny na farskom úrade

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.