Informačný list Marec 2011

Zborová kronika

1. 1. – 31. 1. 2011

Sobáš:                                   Juraj Lalik a Eva Pavlikovská

Pohreby:                              Judita Bartóková  r. Bocková

Dorota Blatnická

Michal Bányász

Ľudevít Müller

Irena Makkyová r. Štefankovičová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 18:00
Vyučovanie katechumenov utorok 18:00
Vyučovanie konfirmandov utorok 18:00
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Marec 2011

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

(Žalm 73, 24)

Služby Božie v našom zbore

6. 3. 2011   Nedeľa Predpôstna

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie – Svetový deň modlitieb 2011 17:00

13. 3. 2011   1. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

20. 3. 2011   2. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie –podujatie „Podunajská vlna mieru“ 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

27. 3. 2011   3. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

Spoločenstvo evanjelických žien

Spoločenstvo evanjelických žien sa stretne v nedeľu 6. marca 201115:00h v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Petržalke. Tému Misia na Níle pripravila sestra farárka Eva Kolesárová spolu s hosťami zo zahraničia. Srdečne pozývame na toto zaujímavé popoludnie!

Svetový deň modlitieb 2011

Chile – krajina celému svetu známa a tak často za posledný rok medializovaná a skúšaná. Baníci uviaznutí v útrobách bane a ich obrovská radosť, keď opäť uzreli denné svetlo! Krajinu postihlo v tomto roku veľké zemetrasenie. Jednou z obetí je aj autorka obrazu Norma Ulloa, ktorý vyšila pre SDM 2011. Jej obraz obletí celú tvár zeme spolu s otázkou, ktorá je témou SDM: „Koľko máte chlebov?“. Túto otázku položil Pán Ježiš Kristus svojim učeníkom, keď videl zástupy, ktoré nemali čo jesť. Kladie ju aj nám spolu so sestrami z Chile, ktoré tohtoročný SDM pripravili. Ako odpovieme? Otvoríme svoje srdcia v modlitbe za Chile a ruky v dávaní? Opäť je tu príležitosť na spoločné modlitby. Pripojíme sa k 180 krajinám sveta  a prežijeme požehnanie celosvetového modlitebného spoločenstva? Rozhodnutie je na každom jednom z nás!

Kedy a kde?

● 3. marca 2011 v rímskokatolíckom kostole v Devínskej Novej Vsi o 18:45h ● 4. marca 2011 v Dóme sv. Martina o 17:00h ● 4. marca 2011 v modlitebni Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici o 19:00h ● 4. marca 2011 v rímskokatolíckom kostole v Petržalke na Betliarskej ulici o 19:30h

Aj náš CZ sa pripojí do modlitebného spoločenstva. Udeje sa tak na Večerných službách Božích 6. marca 201117:00h.

Všetkých srdečne pozývame vytvoriť pomyselnú modlitebnú reťaz, ktorá opäť obopne celú zem a spojí mnohých kresťanov s rovnakým cieľom!

Karneval pre deti aj dospelých

Milé deti, milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na KARNEVAL, ktorý sa bude konať v sobotu 5. marca 2011 so začiatkom o 14:00h v zborovom dome na Radničnom námestí č. 2.  Tešíme sa na všetky masky!

Milan Sládek – Krížová cesta

Pressburg production s podporou agentúry Zip Martin prináša do Bratislavy predstavenie Krížová cesta. Náročná téma a jej netradičné spracovanie majstrom pantomímy Milanom Sládkom, sľubujú divákovi kultúrny zážitok, ktorý podčiarkne atmosféra miesta konania – kostol sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove. Predstavenie si vychutnajú aj milovníci hudby, keďže dej bude namiesto slov dotvárať úžasná organová skladba Le chemin de la croix (Krížová cesta) z dielne Marcela Dupré. Úlohy rozprávača príbehu sa zhostil herec Štefan Bučko.

Plánované sú dve predstavenia a to 17. a 18. marca 2011 vždy o 19:30h. Lístky si záujemcovia môžu zakúpiť v sieti Ticketportal alebo osobne v predajni sv. Vinceta de Paul na Tomášikovej 8 v Bratislave.

Podunajská vlna mieru

Ako podunajský cirkevný zbor sa zapojíme do medzinárodnej aktivity pri príležitosti ukončenia desaťročia boja proti násiliu.

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích alebo na farskom úrade.

Výdavky – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2011

Plyn 580, 00
Elektrina 92, 00
Voda 53, 00
UPC – pevná linka, Internet 40, 00
Orange 27, 78
T – Com 20, 28
Komunálny odpad 25, 90
Chod CZ 41, 98
Výdavky spolu: 880, 94

 

Príjmy – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2011

Ofery 730, 87
Cirkevný príspevok 604, 00
Milodary 1045, 00
Knihy, časopisy 74, 17
Príjmy spolu: 2454, 04

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.