Informačný list Marec 2012

Zborová kronika

1. 1. – 31. 1. 2012

 

Krsty:                                    Peter Dubovský

Alexandra Krištofičová rodená Ratajová

Mária Ratajová

Nina Mária Krištofičová

Konfirmácia:           Alexandra Krištofičová rodená Ratajová

Mária Ratajová

Pohreby:                   Anna Krajčovičová rodená Baloghová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava štvrtok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže štvrtok 18:30
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

Marec 2012

 

Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.

(Iz 53, 7)

 

 

Služby Božie v našom zbore

 

4. 3. 2012   2. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

11. 3. 2012   3. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

18. 3. 2012   4. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

25. 3. 2012   5. pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa 

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou – pašiové 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Svetový deň modlitieb

Milé sestry a bratia, pozývame Vás na ekumenickú bohoslužbu Svetového dňa modlitieb, ktorá sa bude konať aj v tomto roku. Pripravili ju sestry z Malajzie na veľmi aktuálnu tému: „Nech zvíťazí spravodlivosť!“. Pripojte sa aj Vy k 170 krajinám sveta a vytvorme tak pomyselnú modlitebnú reťaz aj v Bratislave, a to:

1. 3. 2012 o 18:45h v kostole Sv. Ducha v Devínskej Novej Vsi,

2. 3. 2012 o 17:00h v Malom kostole na Panenskej ulici 28,
2. 3. 2012 o 19:30h v kostole Sv. Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pre tých, ktorí sa chcú o SDM dozvedieť viac, je tu niekoľko možností: – Rádio Slovensko bude o SDM – Malajzia 2012 vysielať v nedeľu 26. 2. 2012 v relácii „Cesty“ o 21:00h. Repríza bude o 2:30 h nad ránom čiže už 27. 2. 2012; – V relácii „Z duše“ budete môcť tiež počuť o SDM- Malajzia  2012. Relácia bude vysielaná 26. 2. 2012 ráno o 7:55h v rádiu Regina (frekvencia 99,30); – A do tretice sa SDM -Malajzia 2012 bude venovať pozornosť v utorok 28. 2. 2012 po 21:o0h v relácii „Viera v živote“ tiež v rádiu Regina.

 

Spoločenstvo evanjelických žien

V nedeľu 4. marca 2012 sa bude konať stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy o 15:00h na Legionárskej ulici č. 6. Pokračujeme v cykle „Stretnutia s Pánom Ježišom“ príbehmi Žena SamaritánkaSlepý od narodenia. Hosťom bude emeritný biskup Július Filo. Všetkých srdečne na stretnutie pozývame!

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2012

Plyn (19. 1. 2011 – 18. 1. 2012) 633, 72
Vodné, stočné (8. 12. 2011 – 7. 1. 2012) 46, 10
Elektrina (vyúčtovanie za rok 2011) 21, 60
Komunálny odpad (1. 12. – 31. 12. 2011) 26, 54
UPC – pevná linka, internet (3. 1. – 2. 2. 2012) 40, 33
Orange (20. 12. 2011 – 19. 1. 2012) 25, 24
Orange (20. 1.  – 19. 2. 2012) 24, 94
Telekom (22. 11. – 21. 12. 2011) 31, 38
Matrika zomretých (Tranoscius) 20, 57
Cestovné 0, 75
Poštovné 1, 20
Kancelárske potreby 2, 73
Občerstvenie po hlavných službách Božích 4, 52
Toner do tlačiarne 42, 00
Vyhotovenie kópií kolaudačného rozhodnutia 9, 00
Výdavky spolu: 930, 62

Príjmy – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2012

Ofery 353, 39
Cirkevný príspevok 670, 00
Milodary 715, 00
Knihy, časopisy 33, 42
Vodné, stočné – preplatok 75, 97
Príjmy spolu: 1847, 78

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

            Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 18:00
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

stiahnuť Informačný list Marec 2012

Comments are closed.