Informačný list Marec 2013

Zborová kronika

1. 1. – 31. 1. 2013

 

Krst:                            Sofia Tessa Maria Piller

 

Pohreb:                       Katarína Kanášová rodená Kohútová

Judita Szabóová rodená Fabianová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk         web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

Marec 2013

Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne.

(Ž 31, 24b)

Služby Božie v našom zbore

3. 3. 2013   3. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

10. 3. 2013   4. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

17. 3. 2013   5. pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa

Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave – pašiové 12:15
Večerné služby Božie 17:00

24. 3. 2013   6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa

Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

28. 3. 2013   Zelený štvrtok

Večerné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 17:00

29. 3. 2013   Veľký piatok

Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Spoveď s Večerou Pánovou po HSB
Nešporné služby Božie so Spoveďou a VP vo filiálke MpB – pašiové 14:30
Nešporné služby Božie s programom mládeže v DS – Sklenárova ulica 15:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 3. 2013   1. slávnosť veľkonočná

Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

1. 4. 2013   2. slávnosť veľkonočná

Slávnostné služby Božie 10:00

 

— Dôležité oznamy —

 

SDM 2013

Svetový deň modlitieb sa bude konať 1. marca 2013 o 19:00h v Blumentáli, na ktorý si vás dovoľujeme pozvať. Hlavnú tému modlitieb „Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma“ pripravili sestry z Francúzska. Spoločné ekumenické modlitby sa konajú aj tento rok v 180 krajinách celého sveta.

 

Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ bude 3. marca 2013 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6. Na tému „Buďme šíriteľmi pokoja“ bude hovoriť brat kaplán Peter Mozola. Všetkých srdečne pozývame.

 

v   Zmena zborových telefónnych čísiel 

Bratia a sestry, dávame do vašej pozornosti zmenu telefónnych čísel. Na základe uznesenia zborového presbyterstva od 19. januára 2013 už nie sú k dispozícii telefónne čísla: 0917 532 343, 0911 401 095 a 0917 878 598. V platnosti naďalej zostávajú tieto telefónne čísla:

02/20 79 57 70   (pevná linka UPC),

0904 401 095   (mobilný operátor telekom) – zborový farár,

0904 844 103   (mobilný operátor o2) – námestná farárka.

           

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2013

Plyn (19. 1. 2012 – 31. 12. 2012) – vyúčtovanie

98, 15

Elektrina (1. 12. –  31. 12. 2012) – vyúčtovanie (zborový dom)

71, 47

Elektrina – vyúčtovanie 2012 (kostol)

243, 14

Elektrina (1. 1. – 31. 1. 2013) – zborový dom

68, 03

Elektrina (1. 1. – 30. 6. 2013) – kostol

283, 14
Komunálny odpad (1. 12. – 31. 12. 2012) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 1. – 2. 2. 2013) 52, 00
Orange (20. 12. 2012 – 19. 1. 2013) 24, 58
Telekom (22. 11. – 21. 12. 2012) 20, 16
Cestovné na SPK 1, 70
Výdavky spolu: 883, 61

Príjmy – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2013

Ofery 562, 40
Zbierka na mládež 9, 50
Cirkevný príspevok 505, 00
Milodary 580, 00
Knihy, časopisy 41, 00
Príjmy spolu: 1. 697, 60

            Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh. –

 

 

                          Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list Marec 2013

Comments are closed.