Informačný list Marec 2016

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 31. 1. 2016

 

   Pohreby: Valéria Matejíčková

                     Miloslav Bahurínsky

                     Anna Dingová    

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk – ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 • Marec 2016

 

Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľakli sa. On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili.  (Mk 16,5 – 6)

 

Rozpis služieb Božích

 1. 3. IV. Nedeľa pôstna
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3 V. Nedeľa pôstna – Smrtná nedeľa
Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. VI. Nedeľa pôstna – Kvetná nedeľa
Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. Zelený štvrtok
Večerné služby Božie s Večerou Pánovou 17:00
 1. 3. Veľký piatok
Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Večera Pánova po skončení HSB 11:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 15:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. Veľkonočná Nedeľa
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – Večera Pánova 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. Veľkonočný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00

 

— oznamy —

 • voľné miesta v iv. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede štvrtákov voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 6. 3. 2016 o 15.00. Stretnutie bude na v CZ Bratislava – Legionárska. Prednáškou “ nám poslúži brat farár Martin Šefranko.

 

 • zborová brigáda

Pozývame vás na jarnú brigádu v priestoroch kostola, zborového domu a záhrad. Stretneme sa v sobotu 19. marca o 9:00. Nebude chýbať občerstvenie – plánujeme aj opekanie.

 

 • 2% z dane pre marta szd

Aj týmto spôsobom môžete prispieť na činnosť našej domácej ošetrovateľskej služby. Ďakujeme za vašu pomoc

 

 • vyučovanie náboženstva na školách

Nakoľko sa blíži termín zápisov na základné školy, ako aj termín prijímacích pohovorov na stredné školy dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ŽS Kulíškova, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade.

 • — dávame do pozornosti —

         Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015, 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad) 1. 1. – 31. 1. 2016

SPP 409, 00
UPC 33, 60
Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB, poštovné, toaletné potreby 19, 38
Cestovné, kvety do chrámu, doplnenie kreditu 29, 61
Divadelné predstavenie pre deti z besiedky 112, 00
Sada DVD Biblia pre deti 129,00

Príjmy (základný prehľad) za rovnaké obdobie

Ofery 455, 97
Cirkevný príspevok 700, 00
Milodary 630, 00
Knihy, časopisy 84, 10
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 67, 70

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy vyučova-nie náboženstva na ZŠ
Piatok Pastorálne návštevy, vyučova-nie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota   Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

     Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Stiahnuť Informačný ist marec 2016

Comments are closed.