Informačný list November 2010

Zborová kronika

1. 9. – 30. 9. 2010

Krsty:                        Monika Ševčovičová

Jozef Saller

Sobáš:                       Rastislav Vajgel a Monika Koblišková

Pohreby:                   Dušan Chrenka

Paulína Martinková, r. Pražienková

Mgr. Ivan Vítek

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 18:00
Vyučovanie katechumenov utorok 18:00
Vyučovanie konfirmandov utorok 18:00
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

November 2010

Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom.

(Ž 73, 26)

Služby Božie v našom zbore

7. 11. 2010   23. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

14. 11. 2010   24. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

21. 11. 2010   25. nedeľa po Svätej Trojici – inštalácia

Slávnostné služby Božie – inštalácia zborového farára 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most nebudú
Večerné služby Božie nebudú

28. 11. 2010   1. adventná nedeľa – Deň diakonie

(10. výročie založenia SZD Marta)

Slávnostné  služby Božie VP– 10. výročie založenia SZD Marta 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica

účasť na Dni diakonie

15:00
Odborné semináre pri príležitosti 10. výročia založenia SZD

Marta

15:00
Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy—

v  Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 7. 11. 2010 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej ul. č. 6. Na tému „Modlitba – cesta k Bohu“ bude prednášať sestra farárka Erika Hlačoková. Srdečne pozývame!

v  V dňoch 13. 11. 2010 a 20. 11. 2010 sa v našom CZ budú konať brigády. Chceme poupratovať a upraviť vonkajšie okolie okolo kostola a farského komplexu i upratať vnútorné priestory kostola a zborového domu. Brigády začnú o 9:00h. Veríme, že sa na nich uvidíme!

v  Bratia a sestry, tento mesiac náš CZ čaká slávnosť inštalácie zborového farára.  Slávnostné služby Božie sa budú konať 21. 11. 2010 o 10:00h. Slávnostným kazateľom bude brat generálny biskup Miloš Klátik, PhD. a akt inštalácie vykoná konseniorka BAS ThDr. Andrea Lukačovská. V rámci týchto Služieb Božích bude do úradu uvedená aj sestra zborová dozorkyňa PhDr. Ľudmila Holeková. Srdečne pozývame!

v  V nedeľu 28. 11. 2010 si v rámci dňa zborovej diakonie pripomenieme 10. výročie založenia diakonického zariadenia nášho cirkevného zboru MARTA – Stanica zborovej diakonie.

Slávnostným kazateľom na Službách Božích s Večerou Pánovou bude dôstojný brat biskup západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

Po Službách Božích bude pripravené občerstvenie v zborovom dome a v poobedňajších hodinách od 15:00h budú v zborovom dome praktické semináre so zdravotníckou a diakonickou tématikou. Srdečne pozývame!

— oznamy —

Detská besiedka

Všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov pozývame na Detskú besiedku. Začiatok Detskej besiedky je o 10:00h v zborovom dome a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva bude aj v tomto školskom roku prebiehať na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu prihláste svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie.

Rovnako prosíme rodičov, aby záujem o vyučovanie náboženstva ich detí na iných školách MČ Ružinov oznámili na farskom úrade, ale aj na danej škole.

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava na farskom úrade

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti  a vnúčatá prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade.

Podobne môžu rodičia prihlásiť svoje deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie, ktoré tiež prebieha na farskom úrade.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18:00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

— Dávame do pozornosti —

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30h do 9:55h a aj po skončení Služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných Služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2010

Cirkevný príspevok 150,00
Ofery 295,14
Knihy, časopisy 27,90
Milodary 535,00
Príjmy spolu: 1008,04

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť infolist

Comments are closed.